Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і контекст

Творчість і доля Г. Журби як приклад єдності стильової й особистісно-власної домінанти митця. Художня проза письменниці у втіленні світоглядного імперативу. Становлення індивідуального стилю шляхом сприйняття кращих здобутків української літератури.

Подобные документы

 • Дослідження жанрово-стильової специфіки прози Василя Барки на основі роману "Жовтий князь" (художній інтерпретації голодомору 1932-1933 рр. в Україні), висвітлення її зв’язків з його поетичною творчістю в контексті української літератури ХХ століття.

  автореферат, добавлен 20.04.2014

 • Аналіз творчості Докії Гуменної, цілісна характеристика її творів, ґенезис творчості в різних історико-культурних умовах і на різних етапах розвитку української літератури. Еволюція художнього мислення письменниці, стильові особливості прози авторки.

  автореферат, добавлен 27.09.2014

 • Аналіз творів "малої" форми П. Богацького й Г. Журби, модифікація соціального й національного через художні образи, предметний ряд, характеристику персонажів, соціально-побутові мотиви. Особливості історико-онтологічного виміру світогляду письменника.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Коротка біографія майбутньої письменниці Г. Журби, її освіта. Аналіз дебюту письменниці на сторінках відомого журналу "Українська хата". Періоди творчості письменниці. Твори Г. Журби як важливий історико-культурний та художньо-естетичний набуток.

  доклад, добавлен 12.12.2017

 • Спроба проаналізувати проблему пробудження національної свідомості та утвердження національної ідентичності серед волинського селянства в 20-30 роки ХХ століття. Вияскравлення чільних рис художнього мислення Галини Журби у повісті "Революція іде".

  статья, добавлен 21.08.2018

 • Дослідження жанрово-стильових особливостей творів Олександра Олеся. Характеристика розповідної, описової та зображальної лірики митця. Жанрово-стильові домінанти міфотворчості. Творча еволюція письменника, виявлення глибинної сутності його творчості.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Цілісна характеристика творів Докії Гуменної, аналіз генезу її творчості в різних історико-культурних умовах і на різних етапах розвитку української літератури. Жанрово-стильові особливості великої, малої, повістевої та мемуарної прози авторки.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

 • Теоретичні аспекти, стан дослідження жанрів історичної малої прози й їх підвидів (різновидів) у контексті сучасних літературознавчих здобутків. Особливості конструювання образів історичних осіб і вигаданих персонажів, їх зумовленість етичними настановами.

  автореферат, добавлен 20.10.2013

 • Основні фольклорні й літературні ремінісценції в поезії. Джерела та розвиток світоглядно-естетичних концептів творчості Я. Жарка-прозаїка, характер його прози та модерні новації у ній. Проблемні рівні та жанрово-стильові модифікації малої прози митця.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Дослідження індивідуального стилю Б. Чичибабіна на матеріалі всієї його спадщини. Аналіз еволюції ліричного героя митця. Розкриття структури художнього образу в ліриці поета. Стильові домінанти та новаторство письменника в оновленні ліричних жанрів.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.