Жаботинський етап раннього залізного віку дніпровського правобережного Лісостепу

Розробка матеріалів Жаботинського поселення, як пам'ятки для культурно-хронологічної оцінки етапу раннього залізного віку. Стратиграфічна ситуація на поселенні. Характеристика керамічного комплексу, як засадничого для визначення культурного явища.

Подобные документы

 • Розгляд матеріалів курганів раннього залізного віку поблизу міста Тараща в басейні річки Рось. Дослідження курганного могильника та заповнення могильної ями. Суть поховального обряду надмогильного пагорбу. Знаходження горщиків тюльпаноподібного профілю.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Розгляд результатів останніх археологічних досліджень укріплених поселень скіфського часу басейну р. Сейм на Сумщині, визначення особливостей матеріального комплексу, характеру будівництва та хронологічних меж існування даного скіфського поселення.

  статья, добавлен 02.03.2018

 • Дослідження хронологічної й етнічної атрибуції фінських та новочеркаських поховань. Археологічна ситуація та писемні свідчення про кіммерійців у Північному Причорномор'ї. Білозерська культура як попередниця старожитностей раннього залізного віку.

  лекция, добавлен 23.07.2017

 • Металеві, кістяні, керамічні та кам'яні вироби скіфської доби, знайдені в околицях вже відомої пам'ятки раннього залізного віку — Мотронинського городища. Археологічні дослідження призначення знайдених речей. Поселення-сателіти Мотронинського городища.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Виявлення знахідок з околиць Мотронинського городища. Дослідження виробів з поселення в урочищі Скабове біля села Жаботин. Розгляд бронзових наконечників стріл. Характеристика поселенської структури Притясминського регіону Лісостепового Правобережжя.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Аналіз Тшинецького культурного кола як групи спорідених археологічних культур пізнього бронзового віку лісової та лісостепової зони Східної Європи. Дослідження пам'яток доби бронзи раннього залізного віку на території Північної України та Білорусії.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Визначення місця жрецької організації у соціальній структурі кельтських племен доби раннього залізного віку і виявлення її еволюції. Процес розкладу родоплемінного устрою континентальних кельтів, який значно прискорився з початком епохи оппідумів.

  автореферат, добавлен 27.07.2014

 • Аналіз археологічних пам’яток раннього залізного віку, поширених на території Норвегії. Дослідження провідних концепцій виникнення тунанлегів. З’ясування походження будівельних комплексів. Вивчення їх історичного контексту та функціонального призначення.

  статья, добавлен 19.03.2016

 • Аналіз проблем дослідження тунанлегів як особливої категорії археологічних пам’яток раннього залізного віку, поширеної виключно на території Норвегії. Розгляд важливих аспектів в ході встановлення функцій тунанлегів та історичного контексту їхньої появи.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Етнічна приналежність народів культур. Характеристика шнурової, катакомбної, чорноліської, сабатинівської та білозерської культур, їх ремесла, стиль життя, культура, традиції. Археологічні культури раннього залізного віку, скіфи, сармати та кіммерійці.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.