Ґенеза соціологічного осмислення взаємодії релігії й політики

Поєднання земного та небесного в працях Т. Гоббса. Зміст концепції секуляризації. Релігія як частина процесу становлення й реалізації якостей людини. Перехід від політеїзму до монотеїзму. Взаємовідносини церкви та держави. Зміст компенсаторної функції.

Подобные документы

 • Історія становлення та розвитку соціології релігії як галузевої соціологічної теорії. Релігія як соціальний феномен, її структурні елементи. Характеристика процесів, що відбуваються в суспільстві під впливом релігії. Основні соціальні функції релігії.

  реферат, добавлен 03.06.2016

 • Аналіз концепції "громадянської релігії", оцінювання коректності використання для позначення цього феномена терміна "релігія". Доцільність звернення до тематики "громадянської релігії" в контексті розбудови української нації та розвитку держави.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Історія виникнення та розвиток соціальної релігії. Соціологічні виміри свободи совісті, свободи релігії та церкви. Символізм релігійних образів. Соціологічний аналіз релігії та релігійності в сучасному суспільстві, осмислення релігійного життя в Україні.

  реферат, добавлен 02.12.2016

 • Історія вивчення секуляризації і багатозначність терміну. Проведення порівняльного аналізу класифікацій секуляризації. Культурні можливості для церкви. Відділення релігії як соціального інституту від інших соціальних інститутів та суспільства загалом.

  статья, добавлен 05.04.2018

 • Аналіз проблемної ситуації, в рамках якої класична теорія секуляризації зіткнулася з активізацією релігії. Розгляд підходу до визначеної проблеми, який заперечує універсальність і необхідність процесів секуляризації як породження європейської культури.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Релігія, релігійна культура, її особливості та вплив на духовний світ людини. Роль релігії у сучасном світі. Проблема сучасних культів та сект. Трансформування релігії в духовному світі особистості. Вплив релігійних формувань на сучасне суспільство.

  реферат, добавлен 13.12.2012

 • Аналіз історичних пам’яток щодо взаємовідносин між церквою і державою, священним та світським. Сутність соціальної, змістожиттєвої, інтегративно-охоронної та інтегруючої функцій релігії. Основні державотворчі принципи сучасної демократичної держави.

  статья, добавлен 16.09.2010

 • Розвиток механізмів реалізації демократії в Україні. Посилення взаємодії держави з громадськістю. Класифікація основних підходів до сімейної політики. Збереження традиційних сімейних цінностей. Аналіз концепції New Public Management і моделі Governance.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Аналіз питання соціологічного вивчення взаємодії релігії та політики, впливу релігії на політичну поведінку. Оцінка впливу релігійних вподобань особистості на політичну поведінку. Визначення місця релігії у системі чинників політичної поведінки.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Аналіз коректності використання терміну "релігія" до того феномена, для позначення якого використовують термін "громадянська релігія". Оцінка доцільності звернення до тематики "громадянської релігії" в контексті розбудови української нації та держави.

  статья, добавлен 30.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.