Парк "Софіївка"

Розташування та історія створення парку "Софіївка", його внутрішня структура. Передумови його підпорядкування центральному республіканському ботанічному саду Академії наук. Реставраційні, ремонтні та відновлювальні роботи після стихійного лиха в 1980 р.

Подобные документы

 • Перебудування природних ландшафтів та формування антропогенних комплексів та систем. Історія природокористування в Україні та ландшафтно-екологічний аналіз. Місто Умань, його історичне минуле та архітектура. Створення дендрологічного парку "Софіївка".

  реферат, добавлен 01.11.2014

 • Семіотичне дослідження скельно-пейзажних композицій пам’ятки садово-паркового мистецтва кінця XVIII – початку XIX ст. Національного дендрологічного парку "Софіївка" (м. Умань Черкаської області, Україна). Історія створення даної культурної пам'ятки.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Дослідження просторової організації, особливостей візуального сприйняття та композиційно-художніх властивостей національного дендрологічного парку, який є культурним центром м. Умань Черкаської області та унікальним явищем української і світової культури.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Сутність національного природного парку, особливості парку Феофанія у Києві. Характеристика Качанівського парку, історія заснування та специфіка Хомутецького парку. Дослідження Устимівського дендрологічного парку як заповідника республіканського значення.

  реферат, добавлен 21.10.2018

 • Дослідження перспективи створення наукового парку на базі Харківського університету будівництва та архітектури. Розгляд проблематики функціонування наукових парків в Україні. Комерціалізація науково-інноваційних розробок в сфері будівництва та техніки.

  статья, добавлен 23.12.2016

 • Аналіз місця семіотичних досліджень в архітектурі. Визначення комунікативної моделі "Парк-Адресат". Екзегетика архітектурно-пейзажних форм парку "Олександрія". Порівняння запропонованого методу інтерпретації архітектурно-пейзажних форм парків з існуючими.

  автореферат, добавлен 27.09.2014

 • Історія та передумови виникнення перших мавзолеїв, їх функціональне призначення. Етапи побудування Галікарнаського мавзолею, його зовнішній вигляд і структура. Поєднання в даному пам’ятнику різних архітектурних стилів: грецького, іонічного, коринфського.

  презентация, добавлен 20.11.2016

 • В.М. Риков як своєрідний архітектор-художник, його навчання, становлення як митця та професійне формування. Особливості «модерністського» періоду творчості, перші будови та шукання образів. Основні моменти роботи над проектами, їх історичне значення.

  реферат, добавлен 20.12.2009

 • Врахування факторів місця розташування об'єкта і його фізичного, морального зносу при оцінці і розробці ефективних варіантів подовження його життєвого циклу. Огляд результатів модернізації цих об'єктів в інтересах замовника, підрядчика і інвестора.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Розвиток художнього металу Стрийського парку Львова другої половини ХХ ст. Композиційні особливості об'єктів металевої пластики в малих архітектурно-мистецьких формах. Аналіз методів формування художнього образу паркової зони в урбаністичній архітектурі.

  статья, добавлен 03.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.