Г.М. Добров И В.М. Глушков: наукознавство, кібернетика, інформатика

Вивчення оригінальних праць і виконаних звітів співпраці видатних вчених В.М. Глушкова та Г.М. Доброва. Фундаментальні праці у галузі кібернетики, математики і обчислювальної техніки. Специфічні умови виникнення й успішної роботи кібернетичної школи.

Подобные документы

 • Аналіз загальних закономірностей розвитку кібернетики і формування інформатики за умови прогресуючого посилення їх приналежності до світової інформаційної культури. Етапи становлення спеціальних галузево-орієнтованих напрямків технічної кібернетики.

  автореферат, добавлен 25.02.2014

 • Сутність та зміст кібернетики, предмет те методика вивчення даної науки, її роль та значення. Загальна характеристика та напрямки економічної кібернетики. Місце кібернетики в системі наук, роль та призначення інформації в цьому науковому напрямку.

  реферат, добавлен 02.12.2010

 • Історія розвитку медичної інформатики як самостійної галузі. Особливості впровадження телематики у медицині, комп’ютеризація та інформатизація охорони здоров'я, ефективність застосування системи електронних ресурсів та поняття медичної кібернетики.

  лекция, добавлен 03.09.2014

 • Нові можливості в освіті завдяки інформатиці. Роль учітелів в освітньому процесі. Нові інформаційні технології. Навчальні засоби обчислювальної техніки. Технічні засоби обчислювальної техніки. Введення та виведення інформації. Програмні засоби.

  реферат, добавлен 10.01.2009

 • Роль програмно-апаратних засобів, обчислювальної техніки і пристроїв зв'язку в сучасному світі. Загальні принципи роботи обчислювальних пристроїв. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Опис загальної схеми роботи обчислювальної машини.

  реферат, добавлен 20.06.2017

 • Історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні. Визначення важливих і актуальних проблем розвитку інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у вишах України.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Технічні передумови створення електронної цифрової обчислювальної техніки, розробки в галузі електроніки та оптики, накопичені протягом побудови аналітичних машин на перфорованих картах. Праці, що викликали появу нової галузі техніки – електроніки.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ – на початку ХХІ століття. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у вузах України.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Розгляд еволюції кібернетики на сучасному етапі її розвитку. Гіфпростір на сучасному етапі розвитку кібернетики як основа для її подальшого апгрейду. Процес руху кібернетики від пізнання людино-машинних систем до утворень, де зростає людиновимірність.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Розгляд елементів будови та принципу роботи лазерного принтера. Аналіз особливостей технічного обслуговування принтера та догляду за ним. Вивчення техніки безпеки при проведенні ремонтних і профілактичних робіт із засобами обчислювальної техніки.

  реферат, добавлен 14.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.