Фінансові ресурси підприємств

Фінансові ресурси як основа розширеного відтворення, їх економічна природа, склад. Інвестиційний капітал - складова фінансових ресурсів підприємств. Оптимізація і аналіз джерел формування фінансових ресурсів, шляхи розвитку та вдосконалення використання.

Подобные документы

 • Поняття фінансових ресурсів та джерела формування. Рух коштів, його швидкість і масштаби. Формування й використання різноманітних грошових фондів на підприємстві. Склад і характеристика фінансових ресурсів підприємств. Статутний капітал підприємства.

  реферат, добавлен 31.01.2012

 • Прибуток, амортизаційні відрахування. Кредиторська заборгованість, ресурси від продажу цінних паперів. Інші надходження фінансових ресурсів. Аналіз використання майна на підприємстві. Напрямки вдосконалення формування, використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2011

 • Аналіз проблем ролі фінансових ресурсів підприємств в економічній системі держави. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств залежно від їх організаційно-правових форм господарювання. Характеристика структури фінансових ресурсів підприємств.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Сутність, роль та значення фінансових ресурсів у господарській діяльності суб’єктів господарювання. Аналіз джерел формування та використання фінансових ресурсів, напрямки їх вдосконалення. Факторний аналіз результату операційної діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2011

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Кредиторська заборгованість і ресурси від продажу цінних паперів. Аналіз фінансового стану підприємства. Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів.

  реферат, добавлен 23.11.2009

 • Суть, склад і структура загальнодержавних фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Шляхи і методи вдосконалення джерел формування фінансових ресурсів держави. Загальнодержавні фінансові ресурси як елемент фінансової системи України.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2010

 • Економічна сутність та роль фінансових ресурсів держави. Склад і структура фінансових ресурсів держави та напрямки їх використання. Особливості формування фінансових ресурсів у розвинених країнах світу та в Україні, напрямки та шляхи їх удосконалення.

  курсовая работа, добавлен 27.12.2011

 • Місце та роль фінансових ресурсів у фінансовій діяльності підприємства. Підходи до трактування поняття "фінансові ресурси підприємства", їх переваги та недоліки. Головні ознаки класифікації фінансових ресурсів підприємств, їх формування та використання.

  статья, добавлен 29.03.2018

 • Прибуток і амортизаційні відрахування. Кредиторська заборгованість та ресурси відпродажу цінних паперів. Інші надходження фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства. Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів.

  курсовая работа, добавлен 16.12.2008

 • Поняття, формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві. Суть, класифікація та значення джерел формування фінансових ресурсів на виробництві. Особливості функцій фінансів організації: формування, розподілу, використання та контролю.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.