"Московський період" у творчості Георгія Ткаченка

Вивчення творчості архітектора, художника, бандуриста Георгія Кириловича Ткаченка. Становлення творчої особистості та активної професійної діяльності митця. Відбудова старовинних московських парків. Оформлення інтер’єру Республіканського музею праці.

Подобные документы

 • Аналіз прийомів формування інтер’єрів шкільних та позашкільних навчальних закладів. Суть специфіки виховання дітей та її впливу на рішення внутрішнього простору будівлі. Закономірності між організацією архітектурного образу будови та її оформленням.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Особливості стилю модерн в київському архітектурному просторі. Аналіз творчості архітектора стилю модерн в Києві Е. Брадтмана. Виявлення таких характерних рис творчості архітектора, як дотримання канонів стилю модерн в класичній європейській манері.

  статья, добавлен 06.03.2020

 • Двоєдина сутність архітектури, її матеріальна і духовна сторони, соціальне призначення. Історія виникнення професії архітектора, її становлення в період Відродження. Специфіка і сутність архітектурної творчості. Поняття і види архітектурного проектування.

  реферат, добавлен 01.07.2012

 • Становлення унікального та самобутнього образу архітектури Києва у творчому доробку архітектора П. Альошина. Формування урбаністичної ідентичності та пошук "формули міста" у проектах майстра. Ключові концепти та споруди Альошина у міжвоєнний період.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Прийоми формування інтер’єрів шкільних та позашкільних навчальних закладів. Сучасна специфіка виховання дітей та її вплив на рішення внутрішнього простору будівлі. Зв’язок та закономірності між організацією архітектурного образу будівлі та її інтер’єром.

  статья, добавлен 03.03.2019

 • Маловідомі аспекти біографії видатного українського архітектора, педагога, дослідника та охоронця пам'яток П. Голландського. Аналіз малодослідженого київського періоду його життя і творчості. Участь у проектуванні деяких архітектурних об'єктів Києва.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Важливість дизайн-оформлення інтер'єрів аеропортів України, з точки зору естетики сприйняття. Узгодження елементів національної та історичної символіки з державними символами. Ідея співвідношення технічного прогресу з культурним надбанням народу.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Етапи професійної діяльності відомого архітектора періоду Гетьманщини А.В. Квасова. Творча спадщина будівничого та його роль у формуванні історико-архітектурного середмістя Глухова. Будівництво палацу і паркового ансамблю гетьмана К. Розумовського.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Вивчення концепцій формоутворення в архітектурі авангарду та особливостей їх реалізації в певному типі будівель на прикладі палацу культури "Залізничник" в Харкові. Визначення принципів та характерних рис побудови концепції архітектурної форми.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розробка проектів громадських будівель Р. Грицаєм. Вивчення психології архітектурної творчості архітектора. Відкриття "Народного Дому" в Рогатині в 1927 році. Будівництво комплексу, в якому могли б розміститися торгівельні заклади українських кооператив.

  статья, добавлен 30.09.2018

 • Оформлення двома основними способами дизайну інтер'єру сучасного офісу: закритий (кабінетно-коридорна система) і Open Space (відкритий простір). Офіс, характерний для Німеччини, його продуманість та істинно арійською педантичність. Стиль "Манхеттен".

  контрольная работа, добавлен 26.03.2015

 • Особливість утворення окремого стильового напряму — шинуазрі. Дослідження творчості французького художника Франсуа Буше, картини якого виражали образ Китаю для європейців. Характеристика втілення цих проявів у паркових спорудах "в орієнтальному стилі".

  статья, добавлен 11.10.2020

 • Норми та правила проектування інтер’єру вестибюлю готелю, особливості об’ємно-планувальних рішень. Композиційне та архітектурно-художнє оформлення інтер’єрного простору вестибюлю готелю. Аналіз складу і корисної площі технічних приміщень і зон відпочинку.

  контрольная работа, добавлен 25.09.2015

 • Принципи оформлення житлових приміщень. Використання живопису, скульптури та елементів декоративного мистецтва. Прийоми і способи освітлення. Аналіз впливу світла на сприйняття колірного вирішення інтер'єру. Меблювання однокімнатних номерів готелів.

  реферат, добавлен 05.12.2014

 • В.М. Риков як своєрідний архітектор-художник, його навчання, становлення як митця та професійне формування. Особливості «модерністського» періоду творчості, перші будови та шукання образів. Основні моменти роботи над проектами, їх історичне значення.

  реферат, добавлен 20.12.2009

 • Сучасне мистецтво оформлення інтер'єру. Види стилю хай-тек в архітектурі. Створення складних форм і конструкцій. Використання елементів інженерного обладнання і арматури, оздоблювальних стекол та метал. Вживання високих технологій в проектуванні будівель.

  реферат, добавлен 13.05.2014

 • Проектування та будівництво Педагогічного музею в Києві як основної пам’ятки архітектури та історії національного значення. Дослідження ролі Семена Могильовцева як головного замовника споруди. Особливість розробки вигляду дошки і тексту Павлом Альошиним.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Будівництво сучасного міста і житла у творчості швейцарського архітектора Ле Корбюзьє. Створення проекту каркасного будинку для серійного виробництва. Принципи сучасної архітектури. Створення будинків, піднятих над землею на залізобетонних опорах.

  презентация, добавлен 26.12.2019

 • Історія розвитку інтер’єру, його основна характеристика. Аналіз композиції в оформленні інтер’єру, її види (фронтальна, об'ємна і глибинно просторова). Принцип відповідності розмірів, рівноваги. Аналіз та роль кольору, шрифту в оформленні інтер’єру.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2017

 • Біографія А. Гауді, початок творчої діяльності. Становлення світогляду митця, символізм в архітектурі Гауді. Винахід просторових форм, традиційні іспанські стилі, їх використання. Характеристика і процес створення проекту Саграда Фаміліа. Спадщина генія.

  реферат, добавлен 21.10.2014

 • Спорудження двохярусного металевого мосту за проектом академіка Передерія. Миколаївська (Бряньська) церква як будинок органної та камерної музики. художньо-архітектурне оформлення інтер’єру: стін, іконостаса з плетивом. Дніпропетровський театр опери.

  реферат, добавлен 16.03.2016

 • Слово "інтер'єр" в архітектурі як внутрішній простір будівлі, штучно створене середовище. Розробка інтер’єрів індивідуального житлового будинку. Аналіз роботи дизайнерів та їхні розробок. Пошук та визначення композиційного рішення інтер’єру будинку.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2012

 • Творчість Б.П. Андрєєва як одного з перших професійних архітекторів післявоєнного Рівного. Аналіз основних будівель архітектора. Будівництво житлового котеджу, головпоштамту та обласної бібліотеки. Внесок архітектора у формування міської забудови.

  статья, добавлен 24.01.2020

 • Вивчення палацових інтер’єрів садиби Качанівка, що належала відомому українському підприємцю та меценату П.І. Харитоненку. За допомогою інвентарних книг дослідження оздоблення залів та житлових кімнат палацу, художніх смаків власника та його родини.

  статья, добавлен 05.06.2018

 • Принципи розміщення графічних зображень в просторі інтер’єру. Розширення можливостей використання графіки в процесі дизайн-проектування інтер’єрів житлових і громадських будинків з метою підвищення їх естетичної виразності і функціональної відповідності.

  статья, добавлен 15.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.