Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара

Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

Подобные документы

 • Дослідження явища українського і польського модернізму в рецепції та оцінці Івана Франка. Аналіз особливостей використаня контактно-генетичних та історико-типологічних підходів Івана Франка в оцонці драматичних творів В. Винниченка і Ст. Пшибишевського.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Особисті і творчі взаємини Івана Франка і Теодора Томаша Єжа. Демократичні устремління обох митців і водночас на розбіжності в оцінці українського визвольного руху. Схожі оцінки Франком і Єжем творчості польських митців (зокрема Яна Каспровича).

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Дослідження історії тристоронніх взаємин Івана Франка, Наталії Кобринської та Михайла Павлика. Осмислення різних граней цих контактів від творчої та видавничої співпраці, літературного наставництва до світоглядно-естетичних та ідеологічних непорозумінь.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Аналіз існуючої літератури, пов’язаної з питанням віршування Івана Франка та українською версифікацією ХІХ століття загалом. З’ясування співвідношення класичних і некласичних форм у поезії Каменяра та виявлення типологічних рис основних розмірів.

  автореферат, добавлен 27.02.2014

 • Дослідження листів Франка до відомого літературознавця і пропагандиста української літератури в Німеччині Г. Адама до Франка, які охоплюють 1902-1906 р. Невідомі в літературознавстві сторінки біографії Г. Адама, його зв’язок з українськими письменниками.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Аналіз ставлення Івана Франка до поляків і росіян на основі його літературно-критичних і публіцистичних статей. Деконструктивне прочитання колоніального дискурсу в його головних категоріях свій і чужий, домінація й підлеглість, опір та опозиція.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Дослідження історії тристоронніх взаємин Івана Франка, Наталії Кобринської та Михайла Павлика. Осмислення різних граней цих контактів – від творчої та видавничої співпраці, літературного наставництва до світоглядно-естетичних і ідеологічних непорозумінь.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Причини, які спонукали Івана Франка покинути Львів та шукати порятунку у селі Нижньому Березові. Арешт письменника у Яблунові та його ув'язнення в Коломиї. Мандрівка студентів 1884 року з Дрогобича до Калуша. Створення Радикальної партії та Вічовий рух.

  реферат, добавлен 12.11.2009

 • Характеристика позиції Оксани Пахльовської стосовно концепції Івана Франка щодо історії української літератури, а також відносно внеску науковця в гуманітарну науку. Використання принципу поступовості літературного процесу та спадкоємності епох.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Пояснення продуктивності жанрового мислення І. Франка у світлі історико-естетичного досвіду української та світової літератури. Кваліфікація системогенези ліричних жанрів творчого доробку І. Франка як результату диверсифікації його авторської свідомості.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.