Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара

Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

Подобные документы

 • Дослідження листів Франка до відомого літературознавця і пропагандиста української літератури в Німеччині Г. Адама до Франка, які охоплюють 1902-1906 р. Невідомі в літературознавстві сторінки біографії Г. Адама, його зв’язок з українськими письменниками.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Аналіз ставлення Івана Франка до поляків і росіян на основі його літературно-критичних і публіцистичних статей. Деконструктивне прочитання колоніального дискурсу в його головних категоріях свій і чужий, домінація й підлеглість, опір та опозиція.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Дослідження історії тристоронніх взаємин Івана Франка, Наталії Кобринської та Михайла Павлика. Осмислення різних граней цих контактів – від творчої та видавничої співпраці, літературного наставництва до світоглядно-естетичних і ідеологічних непорозумінь.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Причини, які спонукали Івана Франка покинути Львів та шукати порятунку у селі Нижньому Березові. Арешт письменника у Яблунові та його ув'язнення в Коломиї. Мандрівка студентів 1884 року з Дрогобича до Калуша. Створення Радикальної партії та Вічовий рух.

  реферат, добавлен 12.11.2009

 • Характеристика позиції Оксани Пахльовської стосовно концепції Івана Франка щодо історії української літератури, а також відносно внеску науковця в гуманітарну науку. Використання принципу поступовості літературного процесу та спадкоємності епох.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Пояснення продуктивності жанрового мислення І. Франка у світлі історико-естетичного досвіду української та світової літератури. Кваліфікація системогенези ліричних жанрів творчого доробку І. Франка як результату диверсифікації його авторської свідомості.

  автореферат, добавлен 23.10.2013

 • Огляд критичних та аналітичних думок українського критика І. Франка, в яких міститься судження про творчість польського мемуариста Т. Бобровського. Зосереджено увагу на оцінці літературознавця постаті самого автора, його творчої манери та проблематики.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розвиток фольклористичної концепції Івана Франка. Еволюція критичної рецепції фольклористичних публікацій Оскара Кольберга у його працях. Особливості еволюції оцінки наукового доробку Кольберга у рецензіях і статтях українського письменника Івана Франка.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Вивчення біографії та життєвого шляху видатного українського поета Івана Франка. Аналіз років навчання в університеті, діяльності в редакції газети "Друг" та арешту за революційну літературу. Огляд політичних уподобань та відомих віршів і поем Франка.

  реферат, добавлен 14.12.2010

 • Біографічно-мистецький діалогізм І. Франка та С. Вінценза — двох представників «гуцульської школи» — у контексті польської та української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.. Постать і архитвір Вінценза. "Гуцульські зустрічі" І. Франка і С. Вінценза.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.