Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара

Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

Подобные документы

 • Огляд критичних та аналітичних думок українського критика І. Франка, в яких міститься судження про творчість польського мемуариста Т. Бобровського. Зосереджено увагу на оцінці літературознавця постаті самого автора, його творчої манери та проблематики.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розвиток фольклористичної концепції Івана Франка. Еволюція критичної рецепції фольклористичних публікацій Оскара Кольберга у його працях. Особливості еволюції оцінки наукового доробку Кольберга у рецензіях і статтях українського письменника Івана Франка.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Вивчення біографії та життєвого шляху видатного українського поета Івана Франка. Аналіз років навчання в університеті, діяльності в редакції газети "Друг" та арешту за революційну літературу. Огляд політичних уподобань та відомих віршів і поем Франка.

  реферат, добавлен 14.12.2010

 • Біографічно-мистецький діалогізм І. Франка та С. Вінценза — двох представників «гуцульської школи» — у контексті польської та української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.. Постать і архитвір Вінценза. "Гуцульські зустрічі" І. Франка і С. Вінценза.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Листи Івана Франка до відомого літературознавця та пропагандиста української літератури в Німеччині Георга Адама, які охоплюють 1902–1906 роки. Невідомі в літературознавстві сторінки біографії Георга Адама та його зв’язок з українськими письменниками.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Цінність спогадів Франка про польських діячів - Чарторийського і Калінку, опублікованих 1887 р. у літературному додатку до газети "Край". Предмет Франкових суперечок: церква та націоналізм, співпраця українців з польським консервативним істеблішментом.

  статья, добавлен 16.07.2018

 • Специфіка розуміння Іваном Франком української літератури XVII-XVIII століть. Вивчення основних етапів еволюції поглядів національної медієвістики. Дослідження художньої цінності української поезії доби Бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Творча особистість Івана Франка з точки зору мовностилістичної та лінгвістичної площин. Характеристика праці О. Сербенської "Мовний світ Івана Франка". Дитинство майбутнього письменника, його писемно-літуратурна діяльність. Аналіз кольоросвіту Франка.

  статья, добавлен 26.02.2016

 • Дослідження українського хорового співу в художній інтерпретації письменника Івана Франка. Образне мислення І. Франка: національна органічність цих співочих виявів виступає у різноманітних життєвих ситуаціях, історичних і соціокультурних обставинах.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Аналіз дослідження творчості та громадської діяльності українського письменника Івана Франка та його зв’язків з польським літературним рухом кінця ХІХ століття. Головні особливості франкового листування з видатною польською письменницею Елізою Ожешко.

  статья, добавлен 03.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.