Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара

Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

Подобные документы

 • Ознайомлення з політичними поглядами Івана Франка в контексті соціального пізнання, що знайшли своє відображення у критичній спадщині письменника. Аналіз ролі художнього твору у відображенні суспільно-політичних фактів дійсності в інтерпретації Франка.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Іван Франко - носій європейського менталітету, який намагався силою публіцистичного слова долучити співвітчизників до культурних, інтелектуальних надбань світової громадськості. Особливості залежності мовної ментальності від соціокультурних факторів.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Осмислення дискурсу про українську самодостатність та національну ідентичність на межі ХІХ-ХХ ст., суб’єктами і носіями якого дослідниця обрала О. Пипіна, О. Огоновського та І. Франка. Феномен предметності людського осмислення у сфері духовної культури.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Дослідження текстуальної особистості чоловіка як носія унікального мовного коду у прозі Івана Франка. Аналіз стратегії і тактики маскулінної комунікації та ознак ґендерлекту, виявлення засобів ословлення маскулінного психотипу у прозі І. Франка.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Узагальнення поглядів І. Франка на творчість М. Гоголя, їх викладення в літературно-критичних статтях та листах письменника. Оцінка діяльності Франка-перекладача щодо популяризації художньої спадщини Гоголя в Галичині. Значення творів Гоголя для культури.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Дослідження особливостей еволюції готичної поетики та її трансформацій в українській літературі на матеріалі роману Івана Франка "Петрії і Довбущуки". Приклади поєднання української готичної прози з національною фольклорно-фантастичною традицією.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Аналіз наукового діалогу Івана Франка та польського славіста Александра Брюкнера. Дискусії двох учених про поширення апокрифів у Польщі та Україні в епоху середньовіччя. Проаналізовано літературознавчі студії ХІХ-ХХ ст. українського та польського учених.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Семантико-символічний аналіз лексеми "гріх" у поезіях І. Франка, дослідження поетичної символіки Івана Франка в лінгвостилістичному аспекті, порівняльний аналіз тлумачення поняття "гріх" у світлі релігійних, філософських та мовознавчих наукових традицій.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Редакторська та журналістська діяльность Франка, його погляди на процес, перспективи, ідеали формування української інтелігенції. Співпраця у журналі "Друг", вступ до "Академического кружка" в липні 1875 року, арешт та перебування у в'язниці до 1878 року.

  реферат, добавлен 06.03.2009

 • Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

  реферат, добавлен 04.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.