Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара

Бачення Олесем Гончаром могутньої постаті Івана Франка, як одного з тих попередників, мислителів-гуманістів, діячів української культури, хто допомагав формувати українську націю, що посіла гідне місце серед інших народів європейського континенту.

Подобные документы

 • Дослідження текстуальної особистості чоловіка як носія унікального мовного коду у прозі Івана Франка. Аналіз стратегії і тактики маскулінної комунікації та ознак ґендерлекту, виявлення засобів ословлення маскулінного психотипу у прозі І. Франка.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Узагальнення поглядів І. Франка на творчість М. Гоголя, їх викладення в літературно-критичних статтях та листах письменника. Оцінка діяльності Франка-перекладача щодо популяризації художньої спадщини Гоголя в Галичині. Значення творів Гоголя для культури.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Дослідження особливостей еволюції готичної поетики та її трансформацій в українській літературі на матеріалі роману Івана Франка "Петрії і Довбущуки". Приклади поєднання української готичної прози з національною фольклорно-фантастичною традицією.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Аналіз наукового діалогу Івана Франка та польського славіста Александра Брюкнера. Дискусії двох учених про поширення апокрифів у Польщі та Україні в епоху середньовіччя. Проаналізовано літературознавчі студії ХІХ-ХХ ст. українського та польського учених.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Семантико-символічний аналіз лексеми "гріх" у поезіях І. Франка, дослідження поетичної символіки Івана Франка в лінгвостилістичному аспекті, порівняльний аналіз тлумачення поняття "гріх" у світлі релігійних, філософських та мовознавчих наукових традицій.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Редакторська та журналістська діяльность Франка, його погляди на процес, перспективи, ідеали формування української інтелігенції. Співпраця у журналі "Друг", вступ до "Академического кружка" в липні 1875 року, арешт та перебування у в'язниці до 1878 року.

  реферат, добавлен 06.03.2009

 • Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

  реферат, добавлен 04.09.2010

 • Дослідження перекладів болгарських, сербських та хорватських народних пісень про визвольну боротьбу проти турецьких поневолювачів, які зробив І. Франко. Використання ним перекладених текстів у наукових студіях і ознайомлення співвітчизників з фольклором.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Збагачення української літератури світовим поетичним досвідом. Зразки лірики та висока вимогливість Франка до свого поетичного слова. Основні параметри структурування на дискурсі ліричного "я". Формування сутності франкової "семпертірівської" поезії.

  реферат, добавлен 02.04.2016

 • Аналіз української моделі фемінізму на підставі перекладу І. Франка праці К. Шірмахер, яка незаслужено перебуває на маргінесах українського феміністичного дискурсу. Розгляд феміністичного процесу кінця ХІХ століття крізь призму поглядів І. Франка.

  статья, добавлен 08.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.