Етика секретарської праці

Вплив поведінки секретаря у службовій обстановці на враження потенційних клієнтів щодо установи в цілому. Вимоги норм професійної етики до вбрання, прикрас, зачіски та макіяжу службовця. Культура спілкування та обладнання робочого місця секретаря.

Подобные документы

 • Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2013

 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Науково-теоретичне обґрунтування формування професійної етики державних службовців в умовах демократизації. Мовні засоби конструювання іміджу. Компетентність комунікативного процесу.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2014

 • Аналіз сутності, специфіки, завдань професійної етики. Вивчення основних принципів професійної етики державного службовця, обґрунтування її значимості в професійній діяльності. Виявлення факторів, від яких залежить якість виконання професійних обов’язків.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Розгляд "Етики ділового спілкування" як навчальної дисципліни та її завдань. Ділове спілкування та його особливості. Від того, на якому рівні перебуває культура ділових людей, залежать результати їхньої професійної діяльності, взаємини з клієнтами.

  реферат, добавлен 28.12.2010

 • Визначення філософських засад сучасної прокурорської етики. Етика прокурора як невід’ємна складова професійної поведінки. Деформації поведінки та шляхи їх подолання. Сучасне законодавство з приводу норм права і моралі в повсякденній діяльності прокурора.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Дослідження етики поведінки вартових порядку в службових і позаслужбових стосунках як особливої категорії норм моралі і моральності. Вивчення правої свідомості і норм поведінки вартових порядку в суспільстві: вимоги до зовнішнього вигляду і жестикуляції.

  реферат, добавлен 16.05.2011

 • Вимоги суспільства до працівників засобів масової інформації. Міжнародні, національні, корпоративні, редакційні документи, що містять вимоги етики журналістів. Систематизовані моральні цінності, правила поведінки, відповідальність перед суспільством.

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Этикет секретаря. Правила поведения посетителя и руководителя при деловой встрече. Средства создания привлекательного имиджа. Манеры, культура речи и одежда секретаря. Техника общения по телефону. Организация совещаний. Прием сотрудников, командированных.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2020

 • Основні принципи додержання адвокатами норм професійної етики. Відносини адвоката та його помічника при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами. Етика відносин між адвокатами. Наслідки порушення Правил адвокатської етики.

  реферат, добавлен 18.01.2011

 • Особливості прояву професійної етики як одного зі складників організаційної культури підприємств туристичної галузі. Авторське визначення професійної етики з погляду сталого туризму. Рекомендації щодо імплементації етичного підходу в діяльності компаній.

  статья, добавлен 26.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.