Характеристика історії української культури

Українська культура, як самобутнє явище та об’єкт вивчення. Особливість культурних систем в умовах литовської державності. Розвиток національної цивілізації під владою Речі Посполитої та Росії. Характеристика основних традицій України у XX столітті.

Подобные документы

 • Дослідження процесу становлення української культури. Розгляд найбільш значних культурних цінностей українського народу. Українська культура в умовах литовської державності, під владою Речі Посполитої та Росії. Українське культурне відродження ХIХ ст.

  учебное пособие, добавлен 15.01.2013

 • Українська культура як самобутнє явище та об’єкт вивчення, основні етапи її становлення та розвитку. Українські культурні традиції. Найбільш значні культурні цінності українського народу. Українська культура в умовах нової соціальної реальності.

  учебное пособие, добавлен 15.01.2013

 • Розвиток історії культури України. Походження українського народу. Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства. Культурологічна та просвітницька діяльність Івана Мазепи. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії.

  учебное пособие, добавлен 21.11.2013

 • Становлення та розвиток української культури та найбільш значні культурні цінності українського народу. Огляд культурних процесів від давніх часів до сьогодення. Українські культурні традиції. Українська культура в умовах нової соціальної реальності.

  учебное пособие, добавлен 21.07.2017

 • Розкриття суті, вивчення структури і визначення основних функцій культури як соціального феномену. Зміст філософського підходу до культури, специфіка національної культури. Своєрідність українського типу культури і його вплив на розвиток суспільства.

  лекция, добавлен 06.12.2013

 • Загальна характеристика теоретичних основ культури. Розгляд процесу розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення. Аналіз найвизначніших здобутків української нації та культурно-історичного становлення світової цивілізації.

  учебное пособие, добавлен 22.05.2013

 • Особливості культури праслов'ян та Київської Русі. Культурні процеси напередодні і в добу козаччини. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії. Розвиток музичного мистецтва, становлення української професійної художньої школи.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2015

 • Культура як ціннісно-змістовна система. Етнос, нація, національність: співвідношення понять. Духовна та матеріальна форми культури в історії культури України. Проблема походження української культури. Українська культура ХХ століття-початку ХХІ ст.

  шпаргалка, добавлен 28.11.2012

 • Періодизація новітньої історії культури України. Радянська політика "українізації" та її вплив на розвиток культури України у 1920-х – на початку 1930-х рр. Аналіз розвитку української культури у роки Другої світової війни та у перше повоєнне десятиріччя.

  лекция, добавлен 09.12.2018

 • Національна культура минулих століть. Сутність української культури як культури осідлої, аграрної. Форма та планування українських селищ. Український народний одяг - самобутнє і не ординарне явище. Духовна культура й побуд, календарні свята та обряди.

  контрольная работа, добавлен 04.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.