Щастя в етичній концепції "конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

Подобные документы

 • Дослідження мотивів протиставлення короткої миті щастя і тривалого страждання як ключового в осмисленні художнього світу Світлани Йовенко. Основна характеристика фактору суб’єктивності поетеси, який варіюється як прояв її внутрішнього годинника.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Особливість дослідження творчості лауреата Державної премії імені Т.Г. Шевченка різьбяра В.І. Свиди. Характеристика проблем творчої психології, пов'язаних з пошуками художньо-образного відображення в дерев'яній пластиці філософії родинного щастя.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Передумови, що викликали необхідність публікації 23-томного зібрання творів В. Винниченка в часи радянської України, текстологічні проблеми творів під час їх редагування. Особливості творчої особистості та історії літературної спадщини письменника.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Вплив різних форм хронотопу, наділених естетичною функцією, на відтворення обставин, створення напруженої психологічної атмосфери, розкриття українських національних характерів. Головні дійові особи трагедії "Украдене щастя", дослідження їх життя.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Особливості ідейно-художнього змісту твору Івана Огієнка "До Щастя!". Визначення основних художніх проблем роботи та філософських вимірів їх інтерпретації. Аналіз конфлікту у містерії, своєрідності світовідчуття та духовного пошуку дійових осіб.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Наявність тісного амбівалентного зв’язку між авторськими інтенціями та наративними стратегіями як поняттями і формально-змістовими засобами організації прозових творів В. Винниченка. Домінантні інтенції ранньої, зрілої і пізньої прози письменника.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • З`ясування стильової своєрідності й генези прози Володимира Винниченка. Аналіз особливості естетичного функціонування художнього мовлення письменника. Пошук автентичного змісту речей та ідей. Ідеологічність мислення героїв творів українського прозаїка.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Виділення тематичних груп, у яких морально-етичні проблеми відіграють провідну роль. Виражальні засоби (стилістичні фігури, образна символіка, жанрова специфіка), що підкреслюють моральну спрямованість поезій. Жанрові особливості віршів письменника.

  статья, добавлен 29.08.2018

 • Символізм поетичної збірки Григорія Сковороди "Сад божественних пісень". Історія написання та видання збірки. Сад як людська душа, очищена від пристрастей. Тема смерті в творчості письменника. Морально-філософських роздуми про смисл життя, щастя, добро.

  презентация, добавлен 10.03.2016

 • Коротка біографія Ю. Мейгеша – помітної постаті в літературі, його дитинство, освіта та трудова діяльність. Аналіз його творчості та видань. Пошук смислу та істинності буття у творах письменника, філософія любові і технологія ненависті, психологія щастя.

  доклад, добавлен 17.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.