Щастя в етичній концепції "конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

Подобные документы

 • Дослідження художнього втілення міфологем у творах сучасного українського письменника Валерія Шевчука, зокрема його інтерпретації народноміфологічних і біблійних образів та мотивів у контексті морально-філософських проблем в сучасній літературі.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Розгляд еміграційної творчості письменника-патріота Д. Тягнигоре. З’ясування активної громадянської позиції автора, аналіз творів малої прози з погляду проблемно-тематичного спрямування та жанрово-стильової домінанти. Фольклорні традиції в літературі.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • Розгляд іронії як принцип авторського мислення в новелах прозових збірок "Місто Тіровиван" і "Сон із дзьоба стрижа" В. Даниленка, її специфіка як естетичної категорії в екзистенційному наративі письменника. Ознаки іронічної та філософської прози.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • З’ясування системотвірних чинників філософсько-естетичної концепції Ю. Липи. Характеристика шляхів й динаміки художньої еволюції митця та своєрідності його поетичного стилю. Аналіз іманентних рис метафізичних творів Ю. Липи в контексті барокової традиції.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Вплив і взаємодія психоаналізу й фемінізму в етнопсихологічній концепції особистості у творчості П. Загребельного, особливості моделювання ним образів національних героїв та їх ментальних спонукань. Національні домінанти й універсальні парадигми.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Образ фантастичної істоти Мавки у творі "Лісова пісня" Л. Українки, як втілення усього доброго, гарного, світлого та вимріяного щастя. Характеристика образу Лукаша. Образ Дядька Лева як символ розуму, доброти та невичерпаності джерел народної творчості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Дослідження форм хронотопу, наділених естетичною функцією, які сприяли відтворенню обставин, створенню напруженої психологічної атмосфери, розкриттю українських національних характерів, котрі в екстремальних ситуаціях проявили свою істинну сутність.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Характеристика та особливості романтично-стильової манери письменника у поемі "Гайдамаки". Визначення взаємозв’язку пам’яті та національного буття. Опис ідейно-естетичної концепції буття у поемі "Гайдамаки", сутність її змістово-сюжетної моделі.

  статья, добавлен 30.08.2016

 • Навчання та початок політичної діяльності В. Винниченка. Аналіз його ранньої творчості: "Повія", "Народний діяч", "Сила і краса". Винниченко-політик в боротьбі за вільну Україну. Антрепренер Гаркун-Задунайський. Контрасти і метаморфози "смутного" часу.

  реферат, добавлен 12.11.2011

 • Визначення на основі щоденника й публіцистики В. Винниченка інтенції творення образу, домінанти психічного конфлікту та способи подолання його у творчості. Методика інтерпретації художніх текстів на основі структурної моделі авторської суб’єктивності.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.