Щастя в етичній концепції "конкордизму" Володимира Винниченка

Специфіка, домінанти та традиції розвитку проблеми щастя в історії етичної думки, що стало підгрунтям для формування Винниченкової концепції щастя. Принципи взаємозв’язку морально-філософської проблематики творів письменника з його вчинками як діяча.

Подобные документы

 • Вплив і взаємодія психоаналізу й фемінізму в етнопсихологічній концепції особистості у творчості П. Загребельного, особливості моделювання ним образів національних героїв та їх ментальних спонукань. Національні домінанти й універсальні парадигми.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Образ фантастичної істоти Мавки у творі "Лісова пісня" Л. Українки, як втілення усього доброго, гарного, світлого та вимріяного щастя. Характеристика образу Лукаша. Образ Дядька Лева як символ розуму, доброти та невичерпаності джерел народної творчості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Дослідження форм хронотопу, наділених естетичною функцією, які сприяли відтворенню обставин, створенню напруженої психологічної атмосфери, розкриттю українських національних характерів, котрі в екстремальних ситуаціях проявили свою істинну сутність.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Навчання та початок політичної діяльності В. Винниченка. Аналіз його ранньої творчості: "Повія", "Народний діяч", "Сила і краса". Винниченко-політик в боротьбі за вільну Україну. Антрепренер Гаркун-Задунайський. Контрасти і метаморфози "смутного" часу.

  реферат, добавлен 12.11.2011

 • Характеристика та особливості романтично-стильової манери письменника у поемі "Гайдамаки". Визначення взаємозв’язку пам’яті та національного буття. Опис ідейно-естетичної концепції буття у поемі "Гайдамаки", сутність її змістово-сюжетної моделі.

  статья, добавлен 30.08.2016

 • Визначення на основі щоденника й публіцистики В. Винниченка інтенції творення образу, домінанти психічного конфлікту та способи подолання його у творчості. Методика інтерпретації художніх текстів на основі структурної моделі авторської суб’єктивності.

  автореферат, добавлен 22.10.2013

 • Дослідження проблеми жанроутворення в драмі. Специфіка драми як роду літератури у взаємозв'язку із пафосом. Його вплив на визначення типу конфлікту драматургічного твору. Аналіз системних аспектів теорії жанру літературної спадщини М. Булгакова.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Розгляд проблеми пограниччя через проявлення архетипності художнього мислення письменника та аналіз властивих колоніальній свідомості амбівалентностей. Дешифрування буттєвої моделі авторської концепції В. Шевчука, архетипна ідентичність прозових творів.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Аналіз особливостей праць Григорія Костюка, присвячених проблемі ідейно-творчих взаємин українських митців початку ХХ ст. - Володимира Винниченка і Лесі Українки та Володимира Винниченка і Сергія Єфремова. Аналіз їх місця у винниченкознавчих студіях.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Аналіз літературознавчої рецепції творчості В. Шекспіра. Значення шекспіріани у концепції національного літературного розвитку українського письменника. Літературна роль Шекспірових творів, зокрема їхніх перекладів, у поступі українського письменства.

  статья, добавлен 15.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.