Єврейські погроми в УНР 1919 р.: міркування з приводу деяких історіографічних тенденцій

Дослідження подій 1919 року в УНР, пов’язаних з єврейськими погромами в добу Української революції. Обґрунтування підходів до оцінки загальної ситуації, яка посприяла боротьбі з антиєврейськими акціями; роль С. Петлюри, заперечення штучних стереотипів.

Подобные документы

 • Участь Української партії соціалістів-федералістів у політичному житті Української Народної Республіки 1919 року. Політична діяльність соціалістів та створення Комітету об'єднаних українських громадських організацій та Братства української державності.

  статья, добавлен 28.08.2016

 • Тенденції, основні напрямки розвитку сучасної української історіографії державно-соборницького руху в 1918-1919 рр. за доби Української революції ХХ ст. Осмислення феномена українського соборництва на теоретико-методологічному, синтетичному рівнях.

  статья, добавлен 16.09.2010

 • Роль студентства у боротьбі за українізацію вищої школи в період Української революції 1917-1921 рр. Введення обов’язкового викладання української мови у всіх вищих навчальних закладах. Напрями і терміни поступової українізації закладів вищої освіти.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Життєвий шлях С.В. Петлюри до 1917 року. Створення збройних сил УНР та її головний Отаман. Діяльність Петлюри за часів Директорії. Боротьба за владу в Україні 1918-1919 років. Петлюра і міжнародна діяльність Уряду УНР. Союзники УНР і Варшавський договір.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Становлення польсько-українських відносин у 1919 р. в контексті геополітичної та воєнної ситуації України. Позиція УНР на переговорах щодо військового перемир'я між сторонами. Діяльність дипломатичних місій УНР для налагодження міждержавних стосунків.

  статья, добавлен 09.04.2018

 • Висвітлення генезису, сутності та особливості отаманщини в Україні періоду Директорії 1918-1919 рр. Типологізація отаманських формувань національного спрямування, їх роль в процесах українського державотворення. Аналіз персоналій і ментальності отаманів.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Стан України у 1918 р. та приход до влади гетьмана Скоропадського. Відновлення дійового адміністративного апарату, ряд конкретних досягнень уряду і політичні прорахунки. Опозиція гетьману та утворення Директорії. Погроми, що охопили Україну в 1919 р.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Дослідження процесу зародження та становлення Білого руху у контексті подій Української революції. Визначення ідеологічних засад Білого руху. Аналіз перебігу боротьби Збройних сил півдня Росії з радянською та українською національною владою в 1919 році.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Розгляд та характеристика умов створення в 1918 році державного кордону між незалежною Україною та радянською Росією. Дослідження та аналіз його економічного значення, головних причин та обставин ліквідації на початку 1919 року радянською владою.

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Характеристика відносин між лідерами Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в умовах реалізації засад соборності у 1919 році. Аналіз основних причин та наслідків протиріч у взаєминах С. Петлюри і Є. Петрушевича.

  статья, добавлен 22.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.