Євген Гуцало (1937-1995)

Біографія українського письменника Є. Гуцало. Світ дитинства, розтерзаний і незмірно поглиблений великою трагедією війни, як джерельна основа його творчості. Вихід першої збірки оповідань автора "Люди серед людей". Лірична стихія творчості Є. Гуцала.

Подобные документы

 • Аналіз творчості німецькомовного письменника під австрійської Галичини Германа Блюменталя у світлі тематики і проблематики Першої світової війни. Біографія митця, характеристика оригінальної інтерпретації текстів його збірки "Галичина. Вал на сході".

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Народний характер творчості Шекспіра: біографія письменника, періоди та специфіка його творчості. Поетичний погляд автора на світ, його відображення в кожному творі Шекспіра. Мова і стиль викладання. Гамлет як образ мислителя, його особливості, джерела.

  контрольная работа, добавлен 11.12.2010

 • Генезис та естетична природа художнього мислення Є. Гуцала. Дослідження художнього часу і простору як важливого жанротворчого чинника, жанрової структури, типологічної спорідненості та інтертекстуального поля, кодів фольклору новелістики Є. Гуцала.

  автореферат, добавлен 19.04.2014

 • Ретроспектива особистого досвіду в творчості Ч. Діккенса. Труднощі дитинства письменника та їхній вплив на творчість. Загальна характеристика періодів та мотивів творчості письменника. Моралізм та повчальність як методи реалізму в творах Діккенса.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Дослідження біографії та творчості П. Куліша - українського письменника, фольклориста, мовознавця та видавця, автора першої фонетичної абетки для української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Його видатний твір - "Чорна рада".

  презентация, добавлен 19.04.2016

 • Загальний біографічний портрет Генріха Теодора Белля. Навчання письменника та його приватне життя. Характеристика творів Г. Белля. Оцінка письменника критиками. Особливості творчості Г. Белля. Основні проблеми у творчості німецького письменника.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Аналіз творчості німецькомовного письменника підавстрійської Галичини Германа Блюменталя у світлі тематики і проблематики Першої світової війни. Окремі моменти біографії маловідомого в українській науці про літературу митця, інтерпретація текстів збірки.

  статья, добавлен 26.08.2016

 • Безсмертя творів В. Шекспіра. Народний характер творчості В. Шекспіра. Біографія письменника та періоди його творчості. Трагедія й комедія у п’єсах Шекспіра. Шекспір - драматург епохи Відродження. Поетичний погляд на світ. Особливості мови і стиля творів.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Історія життя та творчості Осипа Турянського - західноукраїнського прозаїка, який працював у поетичних і критичних жанрах. Основа повісті "Поза межами болю". Сербський полон. Задум автора та ідейний пафос твору. Осудження імперіалістичної війни.

  презентация, добавлен 13.01.2016

 • Біографія українського письменника та поета, "ювеліра форми" Майка Йогансена. Мрійність перших віршів українською мовою та динаміка життя першої поетичної збірки поета. Аналіз особливостей, милозвучності та звукових метафор в ліриці Майка Йогансена.

  реферат, добавлен 16.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.