Фазова та частотна модуляція

Характеристика властивостей фазово-модульного сигналу, а також опис змін сигналу при частотній модуляції. Опис улаштування та принципу роботи частотного модулятора. Характеристика основних складових блоків та особливостей роботи частотного директора.

Подобные документы

 • Особливості процесу проходження гармонійних сигналів через нелінійний чотириполюсник. Природа нелінійних спотворень гармонійного сигналу. Одержання амплітудної модуляції за допомогою нелінійного елемента. Розгляд принципу дії амплітудного модулятора.

  реферат, добавлен 07.07.2017

 • Опис вітроустановки з синхронним генератором та принципу її роботи. Характеристика регулювання реактивної потужності синхронного генератора при паралельній роботі з мережею. Аналіз принципу роботи та регулювання вітроустановки з асинхронним генератором.

  реферат, добавлен 28.07.2017

 • Опис принципів перетворення ультразвукового сигналу в інші форми енергоперенесення за рахунок процесів перенесення електромагнітної енергії цього сигналу. Аналіз процесів описаних нелінійними інтегро-диференціальними рівняннями енергоперенесення.

  статья, добавлен 14.01.2017

 • Побудова динамічної моделі сигналу, розрахунок спектру. Аналіз кореляційних властивостей комплементарних послідовностей. Суміш функції Уолша та різноманітних завад, алгоритм їх узагальненої спектральної обробки. Визначення заданого сигналу, побудова суми.

  курсовая работа, добавлен 16.06.2017

 • Принцип роботи фільтро-компенсуючого перетворювача паралельного типу з компенсацією струму саморозряду акумулятора. Опис основних елементів та блоків пристрою. Аналіз виразів несинусоїдальних струмів компенсатора на відповідних інтервалах роботи.

  статья, добавлен 22.03.2016

 • Опис систем силової електроніки з структурною побудовою і різними видами широтно-імпульсної модуляції. Часові характеристики систем стабілізації постійної напруги. Побудова біфуркаційних діаграм для стабілізаторів напруги з широтно-імпульсної модуляції.

  автореферат, добавлен 26.02.2015

 • Опис енергетичного спектра електронів, магнітного впорядкування та електропровідності в моделі Хаббарда, роль електронних кореляцій у структурно-фазових перетвореннях перехідних металів та їх сплавів. Опис кінетичних властивостей діаграми кристалів.

  автореферат, добавлен 07.03.2014

 • Классификация измерительных сигналов. Характеристика особенностей гармоники. Недостатки амплитудной модуляции. Изучение основ функционирования частотного модулятора. Исследование аспектов нейтрализации снижения стабильности частоты автоколебаний.

  курсовая работа, добавлен 14.06.2014

 • Розгляд напівкласичної моделі твердотільного лазера, що враховує дію модулятора добротності і основні вимоги до параметрів моделі. Викладання необхідних умов для визначення стійкості сигналу на виході. Аналіз конструктивних констант модулятора.

  статья, добавлен 26.10.2010

 • Понятие и сущность частотного преобразователя, характеристика и применение асинхронного электродвигателя. Экономическая и техническая эффективность частотно регулируемого привода. Конструкция и функционирование типового частотного преобразователя.

  контрольная работа, добавлен 25.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.