Євразійство та неоєвразійство: витоки та розвиток ідеологічних концепцій Росії ХХ - поч. ХХІ століття

Аналіз євразійства як однієї з емігрантських ідеологій альтернативного "третього шляху" для Росії. Роль географічного положення в окресленні культурного обличчя держави. Місце теорії пасіонарності, що пояснювала основні процеси етнічного розвитку Євразії.

Подобные документы

 • Тероризм як одна з найбільш гострих і злободенних проблем глобальної значущості. Витоки розвитку тероризму в Росії, аналіз цієї проблеми, тенденції розв'язання. Епідемія екстремізму на початку 20 століття. Свідчення Гольденберга від 6 травня 1880 р.

  реферат, добавлен 21.06.2009

 • Дослідження основних етапів заселення українцями земель поза межами Наддніпрянської України. Процес формування української діаспори в Росії наприкінці XIX – початку ХХ ст. Аналіз соціально-економічного розвитку українських етнічних земель в межах Росії.

  статья, добавлен 26.10.2016

 • Динаміка промислового розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX ст. Кооперація в дореволюційній Росії. Внутрішня і зовнішня політика Росії на межі XIX-XX ст. Російсько-Японська війна 1904-1905 років. Виникнення ліберально-опозиційних груп і об'єднань.

  шпаргалка, добавлен 22.10.2017

 • Дослідження ключових постулатів євразійства та сумісності даної геополітичної концепції з діючою Воєнною доктриною Російської Федерації. Виокремлення основних прорахунків світової геополітичної стратегії розвитку в ХХІ столітті з даною концепцією.

  статья, добавлен 02.02.2018

 • Дослідження Білого руху, що представляв собою політичну і соціально-економічну альтернативу більшовицькому шляху розвитку країни. Причини його зародження, періоди найбільших успіхів та невдач. Хронологія збройної боротьби на Півдні Росії 1919-1920 років.

  курсовая работа, добавлен 14.10.2016

 • Дослідження підґрунтя появи ваххабізму. Вивчення діяльності засновника ідеології Ібн Абд аль-Ваххаба. Характеристика впливу на розвиток ваххабізму ідеологічних концепцій секти хариджитів (VIII ст.) та ідей наступника їх ідеології Ібн Таймії (XIV ст.).

  автореферат, добавлен 24.10.2013

 • Роль і місце Київської Русі в історії східнослов'янських народів. Україна в російсько-турецькій війні 1806—1812 pp. Участь українського народу у війні Росії проти наполеонівської Франції. Селянські, суспільно-політичні рухи. Скасування кріпосного права.

  лекция, добавлен 18.09.2013

 • Специфіка російського лібералізму середини ХІХ століття. Характеристика модернізаційної програми К.Д. Кавеліна. Місце і роль К.Д. Кавеліна в процесі ліберальної модернізації другої половини ХІХ століття та розвитку російської суспільно-політичної думки.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Зовнішня політика Великобританії та Росії стосовно Османської імперії в останній третині ХІХ ст. Причини виникнення боснійсько-герцеговинського питання. Місце та роль Боснії та Герцеговини у східній політиці Великобританії та балканській політиці Росії.

  автореферат, добавлен 28.09.2013

 • Громадсько-політичні рухи в Росії XIX ст. Активне вивчення масонських організацій в Росії. Два впливові масонські центри - Велика ложа "Астрея" та Капітул "Фенікс". Вплив масонства на суспільно-політичне життя. Їх активна участь у декабристському русі.

  статья, добавлен 03.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.