Види та організаційно-правові форми юридичних осіб

Види і класифікація юридичних осіб - організацій, створених і зареєстрованих у встановленому законом порядку. Їх істотні ознаки. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Характеристика їх організаційно-правових комерційних і некомерційних форм.

Подобные документы

 • Характеристика формування теоретичної концепції цивільно-правового регулювання припинення юридичних осіб з правонаступництвом. Дослідження порядку припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду згідно з чинним законодавством України.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Вивчення організаційно-правових форм юридичних осіб приватного права. Аналіз чинного цивільного законодавства в Україні. Доцільність удосконалення норм Господарського кодексу. Регулювання діяльності юридичних осіб різних підприємницьких організацій.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Виникнення інституту юридичної особи. Розкриття сутності юридичних осіб, як суб’єктів цивільного права та їх види. Розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний та договірний способи утворення юридичних осіб. Порядок та форми припинення діяльності.

  реферат, добавлен 02.12.2009

 • Дослідження проблем й суперечностей правового регулювання та порядку припинення юридичних осіб шляхом перетворення. Розробка пропозицій щодо удосконалення цивільного законодавства, що регулює порядок припинення юридичних осіб з правонаступництвом.

  статья, добавлен 10.04.2018

 • Розгляд концепцій провідних вчених України щодо сутності системи правових явищ в цілому та непідприємницьких юридичних осіб зокрема. Особливість виокремлення організаційно-правових форм, які вміщують у собі конкретні види непідприємницьких товариств.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Юридична особа як самостійний суб’єкт правовідносин. Характеристика її сутності та ознак. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Правоздатність і дієздатність юридичної особи. Види юридичних осіб залежно від форм власності і суб’єктного складу.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2010

 • Характеристика правоздатності та відповідальності юридичних осіб на сучасному етапі розвитку. Порядок виникнення і припинення суб'єктів приватноправових відносин. Особливість державної реєстрації організації, створеної у встановленому законом порядку.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2016

 • Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб як вияв їх цивільної правосуб’єктності. Особливості змісту деліктоздатності юридичних осіб. Види і функції юридичних осіб за Цивільним кодексом України та особливості їх цивільної відповідальності.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Юридична особа – організоване колективне утворення, суб'єкт підприємницького права. Юридичні особи приватного та публічного права. Організаційно-правові форми юридичних осіб, порядок їх виникнення та припинення. Комерційні і некомерційні юридичні особи.

  курсовая работа, добавлен 06.11.2010

 • Визначення ознак, поняття юридичних осіб та особливостей правосуб’єктності у якості суб’єктів цивільних прав. Визначення доцільності існування даного правового інституту в цивільному законодавстві. Види юридичних осіб, порядок їх виникнення та припинення.

  реферат, добавлен 14.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.