Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на сучасні холодильні агенти

Розроблення моделі оцінки небезпеки холодоагентів в умовах ієрархічності екологічних цілей заснованої на адитивних функціях і апріорно-апостеріорних процедурах, що забезпечує урахування прямих та посередніх факторів глобального та локального ризику.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.