Розв'язок задач навігації космічних апаратів з використанням нелінійних за параметрами моделей їх руху

Методика побудови нелінійних моделей з використанням методу рівних площин у зміщених диференціально-нетейлорівських перетвореннях. Основні підходи щодо дослідження процесів методом моделювання. Визначення початкових умов руху космічних апаратів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.