Етика поведінки державного службовця

Розгляд поняття службового етикету. Характеристика основних принципів службового етикету. Основні етичні кодекси державних службовців. Опис етики поведінки державних службовців. Огляд світової практики в цій сфері та основи для її подальшого розвитку.

Подобные документы

 • Поняття, основні принципи службового етикету, правила поведінки. Етичні кодекси державних службовців. Світова практика формування етики державних службовців, головні етапи даного процесу, вимоги до нього та значення, можливості використання на сьогодні.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2011

 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Визначення поняття службового етикету як сукупності правил поведінки людини. Опис особливостей службового етикету юриста, його зовнішні атрибути та форми прояву естетичної культури.

  реферат, добавлен 13.04.2015

 • Опис кодексів честі чиновника в Україні. Аналіз історії появи нормативно-правових актів у незалежній країні, характеристика їх понять. Місце кодексів етики у процесі запобігання корупції. Формування принципів професійної етики державних службовців.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна, аналіз її мети та завдань. Вивчення поняття, основних видів, ділового спілкування. Аналіз службового етикету як сукупності правил поведінки людей там, де відбувається їхня професійна діяльність.

  реферат, добавлен 22.10.2015

 • Етика як сукупність принципів людської поведінки. Виникнення ділового етикету. Спілкування - складова ділового етикету. Сторони етикету: комунікативна, інтерактивна і перфективна. Рівні спілкування. Імідж - зовнішнє віддзеркалення людського зображення.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Поняття етикету як зведення норм і правил поведінки, прийнятих у відповідній спільності людей. Основні види етикету: придворний, дипломатичний, військовий та ін. Головні характеристики загальногромадянського етикету та етики ділового спілкування.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2009

 • Загальні принципи та зміст міжнародного етикету. Основні характеристики етики ділового спілкування в країнах Сходу. Особливості ділового етикету та поведінки в західноєвропейських країнах, США, Канаді, Австралії. Характеристика ділової етики в Україні.

  реферат, добавлен 21.01.2013

 • Історія зародження і розвитку етикету. Розгляд короткої характеристики основ етичної поведінки: гарних манер, ввічливості, тактовності, чуйності і скромності. Правила етикету європейських та азіатських країн. Визначення принципів ведення бесіди.

  реферат, добавлен 02.10.2009

 • Сутність етикету як сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків. Характеристика основних сфер и проявів ділового етикету. Особливості головних принципів: ввічливість, тактовність, взаємоповага, гідність, порядність.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.