Культурологічно-естетичні параметри українського нефігуративного живопису

Феномен методологічних розробок українського мистецтва в царині філософського осмислення культури. Нефігуративний живопис України кінця ХХ століття в контексті естетико-культурної традиції абстракціонізму та філософсько-теоретичного дискурсу мистецтва.

Подобные документы

 • Видатні художники - представники українського живопису ХІХ сторіччя. Видатні представники напрямку реалізму. Поєднання мистецтва з усвідомленням національної ідеї. Унікальність художньої культури Західної України ХІХ століття. Романтизм у живопису.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Дослідження розвитку українського сакрального мистецтва в Галичині на зламі років ХІХ-ХХ століть. Аналіз особливостей іконописного доробку майстрів українського іконопису в контексті тодішньої загальної суспільно-політичної ситуації українців у Галичині.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Дослідження тенденцій розвитку українського мистецтва першої половини XIX століття. Риси панування класицизму та закладення підвалин реалізму як стилю. Видатні представники українського живопису ХІХ ст.: Василь Штернберґ, Т. Шевченко, Т. Копистинський.

  презентация, добавлен 15.04.2018

 • Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. Значення театру як "політичної агітації", "культурної боротьби і оборони прав українського народу". Ставлення до формальної та ідеологічної складової національного мистецтва.

  статья, добавлен 12.07.2018

 • Видатні представники українського реалістичного портретного живопису. Творчість Шевченка-художника, що належить до здобутків українського образотворчого мистецтва. Видатний майстер побутового жанру М. Пимоненко. Відомі діячі монументальної скульптури.

  реферат, добавлен 11.05.2013

 • Аналіз творчості київського живописця Якима Левича як своєрідного явища українського мистецтва, відображення в ньому показових тенденцій та суперечності часу. Пошуки митця власного шляху в мистецтві, повна протилежність його творів засадам соцреалізму.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Аналіз творчості київського живописця Якима Левича як своєрідного явища українського мистецтва, відображення в ньому показових тенденцій та суперечності часу. Пошуки митця власного шляху в мистецтві, повна протилежність його творів засадам соцреалізму.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Комплексне дослідження основних тенденцій образотворчого мистецтва у 60-90-х роках ХІХ століття. Характеристика витоків та мистецької традиції, притаманній національній школі гобелена. Обґрунтування орієнтирів вітчизняного декоративного мистецтва.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Сутність живопису та характеристика його різновидів. Розвиток, відмінні риси та провідні митці італійського та нідерландського Відродження. Поява та розвиток різноманітних художніх напрямів живопису XIX-XX ст. Тенденції у живописному мистецтві України.

  реферат, добавлен 28.11.2010

 • Проведення універсального та динамічного аналізу сучасного культурно-мистецького становища. Культурологічно-мистецтвознавчий аналіз українського абстрактного мистецтва з позиції просторово-часової єдності. Прогнозування форм розвитку мистецтва.

  статья, добавлен 30.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.