Паливно-енергетичний комплекс України

Добування кам’яного та бурого вугілля на території України. Видобувна та переробна галузі нафтової промисловості. Аналіз причин кризи в нафтопереробному виробництві. Цінність торфу як палива. Галузь паливної промисловості та енергетичного комплексу.

Подобные документы

 • Дослідження значення вугільної промисловості у господарському комплексі України, її структури; розкриття соціально-економічних і природних передумов, що сприяють її розвитку. Опис розміщення вугільної промисловості. Аналіз торгівлі продукцією галузі.

  курсовая работа, добавлен 02.05.2014

 • Загальна характеристика, утворення, хімічна структура кам'яного вугілля - твердої горючої корисної копалини, одного з видів вугілля викопного, проміжного між бурим вугіллям і антрацитом. Класифікація, різновиди. Продукти коксування кам'яного вугілля.

  презентация, добавлен 29.09.2013

 • Методи, методика та результати геодезичного моніторингу будівель, споруд і технологічного обладнання енергетичного комплексу Добротвірської ТЕС. Опрацювання керівних технічних матеріалів з сучасними вимогами щодо періодичності і точності виконання робіт.

  статья, добавлен 27.02.2016

 • Проблема оптимізації та екологізації видобування та переробки нафти, природного газу і вугілля. Поняття горючих корисних копалин. Кам’яне вугілля: склад, властивості (механічні, термічні і електромагнітні), його роль в паливно-енергетичному комплексі.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Аналіз відомих технологій сухого збагачення кам'яного вугілля та конструкцій сепараторів і обґрунтування методів збагачення. Проведення апробації технології трибогравітаційної сепарації на сепараторі та розробка рекомендацій з підвищення якості.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • На основі петрографічних досліджень, елементного та технічного аналізів, спектрального, рентгеноскопічного аналізів бурого вугілля та окремих включень, вивчення геологічних умов формування землистого бурого та слабовуглефікованого вугілля марки 1Б.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Дослідження петрографічних особливостей нижньокарбонового вугілля України і виявлення латеральних та стратиграфічних закономірностей їх зміни. Порівняльний аналіз петрографічного складу, відновленості та хіміко-технологічних властивостей вугілля.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Нафтопереробні заводи США та Шотландії. Промислові технологічні схеми підготовки нафти. Структура, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку нафтової промисловості. Збільшення припливу рідини із нижчих пластів, при зменшенні припливу води.

  презентация, добавлен 20.10.2014

 • Обґрунтування технічних рішень щодо вилучення вугільного палива із рядового вугілля і відходів його видобутку та переробки методом трибовіброгравітаційної сепарації. Збільшення контрастності фізико-механічних властивостей вугільних і породних часток.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Аналіз використання підземних вод, як теплоносія енергомодулів підземної газифікації вугілля і підземного спалювання вугілля. Визначення, на підставі закономірностей руху рідкої і газової фаз, параметрів управління фільтраційними потоками теплоносія.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.