А. Володін І В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і Пустота"

Дослідження типологічних зв’язків романів А. Володіна "Дондог" і В. Пелевіна "Чапаєв і Пустота". Аналіз набору поетикальних рис літературних творів на рівні системи персонажів, мотивів, інтертекстуальності, жанрових домінант, філософської проблематики.

Подобные документы

 • Дослідження жанрових різновидів романної прози В. Гюго, а саме романів про минуле та історичних романів. Віднесення романів В. Гюго "Ган-Ісландець", "93 рік" до жанру історичного роману та романів "Бюг Жаргаль", "Знедолені" до соціального роману.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • Наявні в українському літературознавстві погляди на питання проблемно-стильової своєрідності романів О. Слісаренка. Основні проблемно-тематичні рівні в романній спадщині письменника. Засоби втілення в романах світоглядно-естетичної концепції автора.

  автореферат, добавлен 10.10.2013

 • Аналіз психологічних особливостей літературних творів В.А. Роменця. Характеристика основних типів вчинків героїв і системи психологічних механізмів захисту. Характеристика процесу амбівалентності та поляризації поведінкових ліній і світу головних героїв.

  статья, добавлен 02.06.2018

 • З’ясування типологічних особливостей антивоєнних романів "На Західному фронті без змін" Е.М. Ремарка, "Людина і зброя" та "Циклон" О. Гончара, їх поетикальних парадигм. Визначення національно-мистецьких феноменів української та німецької прози ХХ ст.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Дослідження основних параметрів жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезису, проблематики, особливостей змістоформи. Виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів структурної модифікації даних творів.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Розкриття кола проблем та ідейно-тематичних домінант драматургії Л. Старицької-Черняхівської. Визначення характерних рис образної системи та специфіки художньої реалізації конфліктів і колізій. Аналіз інтертекстуальних зв’язків драматургії письменниці.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Аналіз творів письменників Закарпаття, присвячених постаті Шевченка і його творчості. Дослідження співзвучних мотивів та образів, різних видів інтертекстуальності в поезії Закарпаття. Співзвучність предмету любові і ненависті і П. Скунця і Т. Шевченка.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Дослідження літературних територій, створених за міфопоетичними принципами. Виокремлення типологічних ознак романів "Тесс із роду Д’Ербервіллів" Т. Гарді, "Галас і шаленство" В. Фолкнера і "Сто років самотності" Г. Маркеса як художніх проекцій світу.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Аналіз особливостей характеру героїв романів В. Ґжицького "Чорне озеро", "Захар Вовгура", "У світ широкий", "Великі надії", "Ніч і день", "Слово честі", "Опришки", "Кармалюк". Визначення автобіографічної й психобіографічної основи літературних характерів.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Втілення жанрових особливостей детективу чорної серії в художніх текстах детективних романів Даніеля Пеннака. Визначення лінгвопоетичних рис, притаманних жанру "чорного детективу", відображених у детективах Пеннака. Розгортання подій "чорного детективу".

  статья, добавлен 13.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.