А. Володін І В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і Пустота"

Дослідження типологічних зв’язків романів А. Володіна "Дондог" і В. Пелевіна "Чапаєв і Пустота". Аналіз набору поетикальних рис літературних творів на рівні системи персонажів, мотивів, інтертекстуальності, жанрових домінант, філософської проблематики.

Подобные документы

 • Аналіз порівнянь та метафор в головному корпусі художніх творів М. Коцюбинського. Особливість доповнення структурно-типологічних функцій сполучникових сходжень ідіостилю автора. Основна залежність загальних конструкцій від змісту і творчої манери.

  автореферат, добавлен 13.07.2014

 • Літературний аналіз різних типів інтертекстуальних зав'язків у сучасних казках та фантастичних розповідях для підлітків. Використання архетипних, казкових та міфологічних сюжетів, образів і мотивів в якості ремінісценцій, парафразів та стилізацій.

  статья, добавлен 15.05.2018

 • Аналіз романів Жорж Санд "Вона і він" й А. де Мюссе "Сповідь сина століття" з позицій гендерної критики. Роман Жорж Санд "Вона і він" ґрунтується на суто жіночій інтерпретації мотивів кохання, яка зрідка межує з чоловічим трактуванням цих мотивів.

  статья, добавлен 10.12.2016

 • Аналіз типологічних зв'язків між поемами Дж. Байрона і Т. Шевченка. Визначення жанрових ознак байронічної поеми у творі Шевченка "Катерина", художнього новаторства митця, який виходив за межі усталених романтичних жанрів, надаючи їм національного змісту.

  статья, добавлен 11.07.2018

 • Жанрові особливості в художній прозі сучасного іспанського письменника Фелікса Пальми. Виокремлення жанрового змісту, аналіз жанрових й стильових домінант, основних мотивів. Особливості індивідуального стилю письменника, зв’язок із літературною традицією.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Дослідження часопростору культури романів Жорж Санд "Консуело" і "Графиня Рудольштадт" як складової філософської специфіки хронотопної організації дилогії. Особливості хронотопу романів, осмислення філософської категорії часу в художній цілісності тексту.

  статья, добавлен 19.07.2017

 • Огляд підходу, що враховує традиційні вимоги до чинників змісту і форми творів та прагматичні інтереси видавців та запити читачів. Аналіз композиції і мови романів. Сприяння употужненню художньо-естетичних засад і читабельності романів масової культури.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Феномен масової культури літератури як один з найяскравіших проявів соціокультурної реальності сьогодення. Дослідження особливостей гостросюжетних прозових літературних творів Ірен Роздобудько. Розгляд провідних рис детективних романів письменниці.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Жанровий зміст, аналіз жанрових й стильових домінант, основних мотивів дитячої прози Роальда Дала. Роль аналізу хронотопів, розгляд їх взаємозв’язку та ієрархії. Особливості індивідуального стилю письменника, а також зв’язок з літературною традицією.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Аналіз і оцінка параметрів інтертекстуальності в текстовому просторі роману "Шкіра для барабана" в напрямках суто авторського прийому інтертекстуальності. Використання антропонімів з історично-культурного контексту та функціонування цитат з інших творів.

  статья, добавлен 26.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.