А. Володін І В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і Пустота"

Дослідження типологічних зв’язків романів А. Володіна "Дондог" і В. Пелевіна "Чапаєв і Пустота". Аналіз набору поетикальних рис літературних творів на рівні системи персонажів, мотивів, інтертекстуальності, жанрових домінант, філософської проблематики.

Подобные документы

 • Огляд підходу, що враховує традиційні вимоги до чинників змісту і форми творів та прагматичні інтереси видавців та запити читачів. Аналіз композиції і мови романів. Сприяння употужненню художньо-естетичних засад і читабельності романів масової культури.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Проблеми інтерпретації та перекладу циклу творів Дж. Д. Селінджера "Nine Stories". Трактування інтертекстуальних зв’язків підтекстів оповідань, дослідження міжтекстових психологічних та емоційних прихованих мотивів, впливу давньосхідної поетики.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Феномен масової культури літератури як один з найяскравіших проявів соціокультурної реальності сьогодення. Дослідження особливостей гостросюжетних прозових літературних творів Ірен Роздобудько. Розгляд провідних рис детективних романів письменниці.

  статья, добавлен 06.02.2020

 • Жанровий зміст, аналіз жанрових й стильових домінант, основних мотивів дитячої прози Роальда Дала. Роль аналізу хронотопів, розгляд їх взаємозв’язку та ієрархії. Особливості індивідуального стилю письменника, а також зв’язок з літературною традицією.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Аналіз і оцінка параметрів інтертекстуальності в текстовому просторі роману "Шкіра для барабана" в напрямках суто авторського прийому інтертекстуальності. Використання антропонімів з історично-культурного контексту та функціонування цитат з інших творів.

  статья, добавлен 26.09.2017

 • Характерні особливості міфологізації українського образу та історії у літературних творах російських авторів епохи романтизму. Аналіз інтертекстуальних зв’язків між художніми творами, присвяченими Україні, та фольклорними й історичними джерелами.

  автореферат, добавлен 24.06.2014

 • Дослідження зв’язків Олеся Гончара із зарубіжними письменниками. Розгляд україністами романів "Прапороносці", "Собор" і "Твоя зоря". Аналіз сюжету дилогії "Таврія" і "Перекоп". Переклад в європейських країнах творів "Людина і зброя" та "Твоя зоря".

  статья, добавлен 21.04.2020

 • Аналіз жанру історичного роману крізь призму наратологічної науки. Характеристика особливостей історичної романістики В. Малика крізь призму наративної стратегії. Дослідження паратекстуального комплексу творів та основного тексту романів В. Малика.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Аналіз елементів предметного світу повісті К. Паустовського, дослідження образної системи та проблематики твору "Далекі роки", пов’язаної з польською культурою. Дослідження зв'язку російських, українських, польських, білоруських та литовських мотивів.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Розгляд поняття "конспірологічний роман/детектив" у науковій рецепції. Визначення його жанрових моделей та жанроутворюючих чинників. Аналіз генетичних та типологічних зв’язків з іншими видами - готичним романом, криптоісторичною прозою, фентезі тощо.

  статья, добавлен 15.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.