А. Володін І В. Пелевін: типологічні сходження в романах "Дондог" і "Чапаєв і Пустота"

Дослідження типологічних зв’язків романів А. Володіна "Дондог" і В. Пелевіна "Чапаєв і Пустота". Аналіз набору поетикальних рис літературних творів на рівні системи персонажів, мотивів, інтертекстуальності, жанрових домінант, філософської проблематики.

Подобные документы

 • Аналіз жанру історичного роману крізь призму наратологічної науки. Характеристика особливостей історичної романістики В. Малика крізь призму наративної стратегії. Дослідження паратекстуального комплексу творів та основного тексту романів В. Малика.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Аналіз елементів предметного світу повісті К. Паустовського, дослідження образної системи та проблематики твору "Далекі роки", пов’язаної з польською культурою. Дослідження зв'язку російських, українських, польських, білоруських та литовських мотивів.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Розгляд поняття "конспірологічний роман/детектив" у науковій рецепції. Визначення його жанрових моделей та жанроутворюючих чинників. Аналіз генетичних та типологічних зв’язків з іншими видами - готичним романом, криптоісторичною прозою, фентезі тощо.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Дослідження проблематики і поетики сатири в романах американського письменника Курта Воннегута. Аналіз філософсько-ідеологічної і художньої концепцій та особливостей творчої манери письменника. Пошук ним смислу буття та призначення людини у світі.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Структурування виділених форм інтертекстуальності як поетичної парадигми байронівських текстів. Характеристика текстуальних та метатекстуальних взаємозв’язків у східних поемах Дж. Байрона. Проведення впорядкування системи інтертекстуальних форм.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Визначення прагматики літературних текстів як психологічної потреби юних читачів на прикладі творів Л. Дереша, М. Нагача и Н. МакДонелла. Аналіз міфопоетичних і ритуальних елементів, а також типологія образів головних героїв романів даних авторів.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

 • Дослідження жанрових модифікацій у сучасній українській прозі. Причини і особливості виникнення жанрових новотворів заперечного характеру. Принципи організації постмодерністських романів, у яких виявляється експериментальний характер визначення жанру.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Аспекти діалектичного поєднання фікціонального і реального планів в окремих тематичних сегментах двох американських постмодерністських романів. Декодування авторських стратегій та художніх домінант твору. Переосмислення біблійної дихотомії людей.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Сутність Біблії як назви зібрання творів релігійної літератури, яке визнається в християнській та іудейській релігіях священним. Вивчення окремих літературних жанрів Біблії. Характеристика народних сказань або "саги" як кращих зразків біблійного епосу.

  реферат, добавлен 17.12.2015

 • Структурно-функціональний аналіз поетики романів Ю. Андруховича, М. Кундери та В. Пелевіна у предметно визначеному аспекті та в їх співвіднесеності з художніми цінностями постмодернізму. Окреслення спектру показових інновацій у поетиці сучасного роману.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.