На шляху до "Тюрми народів"

Політична прогностика Михайла Павлика та Івана Франка щодо майбутньої держави соціалізму. Роздуми Марії Башкирцевої. Мотиви повернення М. Грушевського в радянську Україну і відображення суті тоталітаризму в антиутопіях зарубіжних та українських авторів.

Подобные документы

 • Вивчення біографії Михайла Грушевського у працях найвідоміших українських істориків-емігрантів, зарубіжних українських дослідників та істориків. Дослідження історії та головних причин повернення громадського діяча з еміграції до Радянської України.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Дослідження повернення М. Грушевського з еміграції до Радянської України з точки зору мемуарних джерел. Пояснення мемуаристами причин рееміграції славетного історика. Основні внутрішні мотиви, які спонукали Грушевського до повернення на Батьківщину.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Аналіз питання повернення М. Грушевського з еміграції до Радянської України з точки зору української історіографії. Праці найвідоміших українських істориків, зарубіжних дослідників, істориків незалежної України, які проливають світло на цю проблему.

  статья, добавлен 12.11.2018

 • Родина політичного діяча. Батьківські заохочення потягу до історичних знань. Діяльність могутнього тандема Івана Франка та Михайла Грушевського. Революція 1905 року у житті Грушевського. Проголошення Радянської влади та народження Четвертого Універсала.

  реферат, добавлен 31.12.2008

 • Висвітлюються обставини перебування М. Грушевського у вимушеній еміграції у 1919-1924 рр., мотиви і обставини його повернення в комунізовану Україну. Поява Директорія Української Народної Республіки наприкінці 1918 року, курс на порозуміння з Антантою.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Аналіз західноукраїнської громадсько-політичної думки про радянську Україну міжвоєнного періоду. Ставлення західних українців до більшовицької індустріалізації, колективізації, Голодомору 1932-1933 років, культурного та суспільного розвитку в державі.

  статья, добавлен 18.07.2018

 • Перші кроки М. Грушевського у вивченні історії українського народу, його подальша наукова та культурно-освітня робота. Архівні дослідження вітчизняного історика. Політична діяльність та емігрантський період в житті вченого, його повернення на Батьківщину.

  реферат, добавлен 18.12.2011

 • Історичний портрет Михайла Драгоманова. Характеристика життєвого шляху засновника українського соціалізму. Аналіз ролі Драгоманова в українському суспільному житті другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Громадсько-політична діяльність історика.

  реферат, добавлен 27.09.2014

 • Реконструкція полоністичного дискурсу в працях представників львівської історичної школи Грушевського. Вагомість для української історіографії полоністики галицьких учнів Грушевського. Дослідження історії львівського братства, опис шляхетського війська.

  статья, добавлен 19.07.2018

 • Характеристика відмінних особливостей інтерпретації наукових ідей Михайла Грушевського з позицій москвофільської та малоросійської ідеологій. Дослідження специфіки осмислення творчої спадщини українського вченого в історіографіях сусідніх народів.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.