Ідейно-естетичні функції художньої деталі в романі Івана Франка "Борислав сміється"

Дослідження особливостей функціонування художньої деталі, як мікрообразної структури у романі Івана Франка "Борислав сміється". Вивчення деталі, як засобу психологічної характеристики образів роману. Характеристика жіночих образів і колористики твору.

Подобные документы

 • Жанрові і сюжетні особливості оповідань, романів, повістей, написаних українським письменником І. Франком. Аналіз повісті "Борислав сміється" - першої в українській літературі повісті про робітничий клас. Характеристика ліричної драми "Украдене щастя".

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Аналіз жіночих образів у романі Івана Нечуя-Левицького "Над Чорним морем" на предмет виявлення в них рис Нової Жінки. Диференціація жіночих образів в романі за зовнішніми ознаками. Наявність маскулінного типу жінки в романі в образі Бородавкіної.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Художні деталі, які відіграють роль маркерів ретрочасу в романі С. Батурина "Шизґара". Змістове значення подробиць, представлених в авторських коментарях, своєрідний художній стиль їх інтонаційної публіцистичності. Художні деталі в зображенні героїв.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Творчість Івана Франка німецькою мовою, її сприйняття літературами народів ближнього і середнього сходу. Підсумки і перспективи розвитку радянського франкознавста. Роман "Борислав сміється" і робоча тема у світовій літературі кінця ХІ – початку ХХ ст.

  реферат, добавлен 30.09.2010

 • Про природу та функції художньої деталі. Характер і роль художньої деталі в оповіданнях Чехова. Пейзажна деталь як прийом словесного живопису і як засіб формування чеховського підтексту ("Чорний монах"). Деталь як засіб психологізації портрета ("Відьма").

  дипломная работа, добавлен 03.11.2010

 • Вивчення біографії та творчої діяльності Івана Франка, якому серед культурно-громадських і політичних діячів слов’янства останньої чверті ХІХ ст. належить одне з найпочесніших місць. Аналіз творів про життя трудящих - збірка "Борислав", поема "Мойсей".

  реферат, добавлен 10.10.2010

 • Дослідження жіночих образів у романі сучасного китайського письменника Мо Яня "Великі груди, широкі однині". Виявлення специфіки відображення соціалізації жінки у китайському суспільстві. Шляхи зображення жіночих образів у сучасній китайській літературі.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Розгляд художньої прози Івана Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Запропонування детерміністичного методу дослідження письменницької ідіостилістики, який деталізує грані взаємозв’язку тексту з літературним процесом.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Аналіз особливостей ідейно-художнього змісту твору Івана Огієнка "До щастя!", визначення своєрідності художньої репрезентації через увиразнення філософського та релігійного аспектів. Дослідження форм художньої умовності, використаних драматургом.

  статья, добавлен 29.03.2018

 • Дослідження роль образів природи у романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" та їхніх функцій. Визначення особливостей окремих образів-символів із семантикою природних стихій. Характеристика ідиостилю та специфіки художньої картини світу письменника.

  статья, добавлен 11.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.