Трансформація епістемологічних засад сучасної соціології

Чинники формування і розвитку соціології як науки про соціальну реальність. Напрями трансформації образу суб'єкта в західній філософії та соціології. Відмінність у процесі пізнання соціальної реальності в класичній, некласичній картинах соціального світу.

Подобные документы

 • Розгляд передумов виникнення соціології безпеки й соціального пізнання проблем безпеки, її становлення як самостійної наукової дисципліни. Характеристика рис другого етапу інституціоналізації соціології безпеки, перспектив її сучасного розвитку.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Парадигми і напрями сучасної соціології. Необхідність аналізу культурних вимірів світу людини. Вивчення національної держави "як втілення суспільства". Розмивання традиційних меж між соціогуманітарними науками. Ідея уніфікації теоретичної мови соціології.

  реферат, добавлен 25.11.2015

 • Зміст психологічних концепцій в західноєвропейській соціології. Напрямки діяльності відомих представників даної науки та оцінка їх досягнень. Закони соціології, що охоплюють його процеси: адаптацію, повторення, опозицію. Розуміння соціальної реальності.

  лекция, добавлен 21.07.2017

 • Розкриття сутності соціології як науки, яка спонукає до осмислення процесу творення громадянського суспільства, формування загальнолюдських цінностей, ознайомлення з методологією вітчизняної та зарубіжної соціології. Основні риси соціального буття.

  методичка, добавлен 28.07.2017

 • Вивчення соціального життя людини, соціальних груп та суспільств. Предмет та функції соціології. Структура та рівні соціального знання. Закони, категорії та методи соціології. Зв'язок соціології з іншими науками. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії.

  шпаргалка, добавлен 23.03.2013

 • Теоретичні підходи до визначення соціальної діяльності як феномена. Дослідження соціальної діяльності в західній соціології. Сутність соціальної природи феномену свідомої, цілераціональної діяльності людини, функціонування суспільства й взаємодії.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Поняття та головний зміст соціології як науки, її предмет та функції. Структура та соціальна стратифікація суспільства, значення в ньому культури та науки. Напрямки вивчення сучасної соціології: сім’ї та гендеру, релігії. Техніка проведення досліджень.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2013

 • Функції соціології та їх характеристика. Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук. О. Конт та Г. Спенсер - основоположники соціології. Соціальна динаміка О. Конта як позитивна теорія суспільного розвитку. Структуру суспільства за Г. Спенсером.

  реферат, добавлен 22.07.2017

 • Об`єкт та предмет соціології праці. Історичний розвиток соціології праці. Прикладне використання соціології праці в діяльності управлінських структур. Сутність трудового колективу як основного суб’єкта трудових відносин, стадії його соціального розвитку.

  реферат, добавлен 22.04.2012

 • Зародження соціології як науки. Характерні риси сучасної соціології та її головні напрямки: структурний функціоналізм, конфліктна теорія, феноменологічна соціологія, інтегральна соціологія. Основні складові теорій структурно-функціонального аналізу.

  реферат, добавлен 24.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.