Мистецтво як засіб спілкування, моральна програма Ісламу

Мистецтво як процес розгортання його функцій в різнобічних зв'язках і взаємозумовленості, єдності з життєдіяльними суспільними структурами. Основні ідеї ісламської моралі: моральність неможлива поза релігією, усе в ім'я аллаха та прославляння його імені.

Подобные документы

 • Дар слова як засіб вираження різноманітних процесів внутрішнього життя людини, засіб живого спілкування. Голос, жести, міміка, рухи тіла оратора як засіб впливу на розум і волю співгромадян. Естетична сутність і мовна виразність ораторського мистецтва.

  реферат, добавлен 02.06.2013

 • Перші форми предметно-художньої діяльності людини. Поняття мімезису в естетиці Стародавньої Греції. Декоративно-прикладне мистецтво як знаряддя праці у процесі розвитку суспільства, опис його видів: текстильне, керамічне, тектонічне та стеретомічне.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2015

 • Поняття декоративно-ужиткового мистецтва, його історія в Україні. Основні художні осередки та характеристика їх мистецтва: дерев’яна скульптура, різьблення церковних іконостасів, килимарство, гончарський промисел, чорнодимлена кераміка, розпис яєць.

  контрольная работа, добавлен 23.11.2014

 • Дослідження основних законів гештальт-естетики відомого американського вченого Р. Арнхейма. Визначення основні естетичні ідеї та положення його концепції візуального мислення, розкриття специфіки трансформації візуальності у різних видах мистецтва.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Моральний вимір суспільства як проблема етики. Аспекти суспільного буття моралі повсякдення. Головні критерії морального становлення особистості в сучасному світі. Ідея морального прогресу людства. Вчення З. Фрейда про підсвідоме і сучасне мистецтво.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Мета естетики це філософське формування критичних суджень про мистецтво, та його вивчення. Значення естетичних категорій в естетиці. Розуміння терміну "естетична категорія". Проблема прекрасного в історії естетики. Категорії прекрасне і потворне.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Етикет і його норми, види етикету. Спілкування як один із проявів людської сутності, універсальний засіб людського спілкування - мова. Роль мови міміки та жестів. Існування традиційних форм спілкування у різних народів. Головна вимога сучасного етикету.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2011

 • Спілкування як складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми. Ділове спілкування, його особливості. Культура ділової взаємодії. Особливості етикету бізнесу і підприємництва. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.

  реферат, добавлен 02.01.2015

 • Ділове спілкування, його структура та комунікативна сторона. Модель вербального комунікативного процесу. Невербальна комунікація. Інтерактивна та перцептивна сторона спілкування. Техніка спілкування. Поняття мовленнєвого етикету та його особливості.

  реферат, добавлен 16.10.2014

 • Розкриття основних функцій моралі як системи соціально-етичних норм функціонування суспільства. Регулятивна функція моральних норм, їх роль в соціалізації особи. Пізнавальна основа етичних норм, місце етики в системі моральних цінностей суспільства.

  реферат, добавлен 24.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.