С. Русова і просвітительський рух в Україні

Основні аспекти просвітительської діяльності і творчої спадщини С. Русової через призму актуальних питань розвитку культурно-освітнього руху в Україні. Громадсько-суспільна діяльність С. Русової. Проблема виховного ідеалу у її педагогічній спадщині.

Подобные документы

 • С.Ф. Русова як видатний український педагог, культурно-освітній діяч, письменниця. Особливості та підходи до виховання дітей з особливими потребами. Національне виховання у спадщині С. Русової. Суть нових методів, що використовуються в даному процесі.

  контрольная работа, добавлен 04.12.2013

 • Основні аспекти ідейно-педагогічної спадщини С.Ф. Русової. Значення "Українського букваря" Софії Русової як чинника формування в учнів початкової школи концептосфери національної культури. Особливості прищеплення концептів дитині через першу книжку.

  статья, добавлен 05.09.2012

 • Софія Федорівна Русова - видатний український педагог, культурно-освітній діяч, письменниця. Дослідження змісту навчально-виховного процесу у навчальних закладах. Проблема дошкільної та позашкільної освіти. Принципи педагогічної концепції Русової.

  реферат, добавлен 25.11.2014

 • Аналіз теоретичних і методичних ідей та досвіду морально-духовного виховання дітей дошкільного віку українського педагога Софії Русової. Перспективи використання педагогічної спадщини Русової на сучасному етапі розбудови національної дошкільної освіти.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Аналіз положень сучасної філософської науки про розгляд педагогічних явищ у соціокультурному контексті та діалектичному взаємозв’язку. Загальна характеристика основних проблем дидактики в педагогічній спадщині С. Русової, знайомство з особливостями.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

 • Дослідження поглядів Софії Русової на виховання дитини. Визначення мети виховання, змісту освіти та чинників формування особистості, педагогічних засобів й методів, що сприяють найефективнішому розвиткові природних задатків і здібностей індивідуума.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Початок педагогічної діяльності С. Русової, її національна система виховання та принципи педагога. Виховний потенціал праць "жіночої" тематики. Ідея нової української школи і національного виховання в еміграційному педагогічному доробку С. Русової.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2011

 • Дослідження публіцистичної спадщини й майстерності Софії Русової — відомого українського педагога, публіциста й редактора. Аналіз суто творчих прийомів, завдяки яким Софія Русова максимально ефективно доносить до читача ідею виховання молодого покоління.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Дослідження аксіологічних аспектів філософсько-освітнього вчення С. Русової. Головні особливості індивідуалізації виховання. Мова як основа самоіндентифікації людини й народу. Зміст принципу народності. Освіта як своєрідний "зріз" суспільного буття.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Висвітлення педагогічних ідей Русової і Монтессорі щодо питання вільного виховання, проголошення ними у своїй педагогічній системі принцип свободи, який передбачав особливе ставлення до природи дитини, забезпечення умов для розвитку її природних основ.

  статья, добавлен 09.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.