Павло Тичина (1891-1967)

Дослідження біографії та творчості Павла Тичини як одного із найосвіченіших радянських письменників, чия ерудиція охоплювала суміжні з літературою види мистецтва — музику і живопис. Вивчення поетичних, літературознавчих, публіцистичних творів поета.

Подобные документы

 • Ерудиція поета-академіка П. Тичини, його начитаність і блискуча пам'ять. Постійне вивчення поетом національних літератур народів СРСР, поповнення бібліотеки їхніми творами. Робота П. Тичини з книгою в Уфі в державній бібліотеці під час евакуації.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Дитячі та юнацькі роки життя Павла Тичини, його сім'я, перше здобуття освіти. Присвята першій вчительці поеми "Серафима Морачевська". Збірка "Сонячні кларнети". Вплив на формування Тичини-поета знайомства з Михайлом Коцюбинським. Спадщина Павла Тичини.

  презентация, добавлен 14.10.2013

 • Біографія Павла Тичини - українського поета, перекладача, публіциста і громадського діяча. Історія його народження та походження родини. Його діяльність під час навчання в інституті. Опис його шляхів до творчого зростання в літературної діяльності.

  презентация, добавлен 24.11.2015

 • Дослідження семантично протиставлюваних лексем в поетичному словнику Павла Тичини. Аналіз функціонально-семантичних груп антонімічних пар, продуктивних в мовотворчості поета. Стилістичні функції образного стилю антитез, понять, явищ, оцінок зображуваного.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Характеристика синтезу музики та слова у творчості Павла Тичини на тлі тенденцій оновлення виражальних форм у мистецтві кінця ХІХ - початку ХХ століття. Дослідження думок та висловлювань відомих сучасників про багатогранність та глибину особистості митця.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Розгляд публіцистичних праць П. Тичини, опублікованих у виданні "З минулого — в майбутнє". Динаміка редакторської думки письменника та естетичні вподобання. Питання боротьби за чистоту і красу української мови. Вивчення здобутків письменників-початківців.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Аналіз художніх текстів Павла Тичини та Марини Цвєтаєвої крізь оптику компаративістського та інтертекстуального дискурсів. Зображення почуття випереджаючої свідомості у творчості Тичини та Цвєтаєвої. Типологічні сходження у текстах двох поетів.

  статья, добавлен 05.03.2018

 • Аналіз різних типів оказіоналізмів у мові поетичних творів П. Тичини. Способи порушення чинної словотвірної норми. Вибір моделі словотворення для означення уже відомого поняття. Використання наявної словотвірної моделі для позначення нового поняття.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Короткі біографічні дані про життя та творчість П. Тичини. Публікація першої книжки віршів "Сонячні кларнети" в 1918 р. Перебування Тичини в Уфі, під час евакуації. Історія написання поеми "Похорон друга". З 1929 р. дійсний член Академії наук України.

  реферат, добавлен 14.12.2017

 • Аналіз поетичної мови Тичини як феномену мовомислення поета, його особливостей втілювати в слові індивідуальну картину світу, мотивовану філософією його ставлення до життя. Цілісне сприйняття індивідуального стилю поета, розуміння природи його мови.

  статья, добавлен 06.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.