Промислове мистецтво і технічна естетика

Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну. Проблема гармонії краси і користі. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації. Промислова естетика ХІХ-ХХ ст.

Подобные документы

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Поняття "калокагатія" як одного з основних понять античної естетики, та його принципи. Розвиток естетики давньогрецької цивілізації. Становлення перших естетичних уявлень та їх вплив на розвиток світової естетичної думки. Культ краси та освіченості.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Мета естетики це філософське формування критичних суджень про мистецтво, та його вивчення. Значення естетичних категорій в естетиці. Розуміння терміну "естетична категорія". Проблема прекрасного в історії естетики. Категорії прекрасне і потворне.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Естетика – наука про споглядальне або творче відношення людини до дійсності. Способи історичного буття естетики: експліцитний й імпліцитний. Наукові відкриття Аристотеля. Естетична свідомість Київської Русі. Багатогранна художня діяльність Русі.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Метакатегоріальний статус поняття "естетичне". Категорії "прекрасне" і "трагічне": генеза, діалектика реальності і закономірності виявлення. Мистецтво як форма суспільної свідомості. Твір мистецтва як художнє ціле. Природа і сутність художнього образу.

  шпаргалка, добавлен 04.09.2013

 • Глобальні зміни в культурі. Характеристика авангарду, модернізму, постмодернізму та їх основні риси. Принципи, правила та риси естетики постмодернізму. Особливості постнеокласичної естетики та її трансформація. Спорт в просторі культури постмодерну.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Походження та природа слова "естетика". Відображення прекрасного та трагічного у свідомості людини. Особливості сприйняття навколишнього середовища художниками. Аналіз естетичної діяльності у мистецтві. Шляхи формування духовного світогляду особистості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Огляд формування базових принципів естетичного буття людини через трагедію обставин війни та миру. Дослідження поняття внутрішньої естетики людини, що знаходиться в трагічних обставинах. Обґрунтування зміни світогляду із зовнішнього на внутрішній.

  статья, добавлен 27.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.