Етичні проблеми сучасного мистецтва

Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

Подобные документы

 • Аналіз статусу етики, зумовленого як моральними проблемами сучасного суспільства, так і змінами всередині цієї науки. Оцінка філософсько-теоретичних підстав, які могли б бути покладені в основу сучасних моральних систем. Аналіз мети та завдань етики.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Характеристика проблем етики. Моральні питання етико-прикладної направленості. Соціальна значимість етикету. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості. Порядок підготовки до спілкування. Вимоги до одягу й зовнішнього вигляду.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості. Генетичні засади художньо-міфологічної свідомості. Типологічні форми неоміфологізму й породжених ним образотворчих поетик у сучасному українському мистецтві. Форми неоміфологізму.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Основні види скульптурного мистецтва - кругла скульптура та рельєф. Розподіл скульптури за своїм змістом та функціями - монументальна, станкова та декоративна. Бароко й класицизм у мистецтві скульптури. Оцінка моральних збитків від публічного ляпаса.

  контрольная работа, добавлен 14.09.2009

 • Переосмислення на засадах ситуативного аналізу практик теми академічних цінностей як першочергове завдання прикладної етики освітнього процесу. Дослідження основних класичних проблем суб’єктивістського підходу до дослідження соціальної реальності.

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Вимоги суспільства до працівників засобів масової інформації. Міжнародні, національні, корпоративні, редакційні документи, що містять вимоги етики журналістів. Систематизовані моральні цінності, правила поведінки, відповідальність перед суспільством.

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Етичні вчення мислителів античності. Проблеми людини в релігіозній концепції моралі. Внутрішній вид морального конфлікту. Культурно-світоглядний потенціал наукового знання. Сентименталізм як художній напрям. Відкритість і недомовленість у мистецтві.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2015

 • Виявлення потенціалу професійної етики для підтримки цінностей моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Проблема взаємовідносин професійної та загальнолюдської моралі. Вплив інституціональних факторів на етику та моральні установки професіоналів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Вивчення етичного сенсу екологічних проблем, екологічна етика. Турбота про здоров'я і виживання - моральний імператив сучасності. Проблеми біоетики. Моральні основи взаємодії культур. Толерантність як етичний принцип. Характеристика етики ненасильства.

  реферат, добавлен 22.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.