Захист населення шляхом евакуації, порядок проведення евакуації

Мета та порядок проведення евакуації. Екстрена евакуація та тимчасове виведення населення із зони загрози життю і здоров’ю. Обов’язки та правила поведінки населення під час евакуації. Збірні пункти та евакуація матеріальних і культурних цінностей.

Подобные документы

 • Вдосконалення технічного регулювання заходів щодо евакуації населення, надання допомоги органам влади у виконанні обов’язків по захисту населення. Стан технічного регулювання заходів щодо евакуації населення в Україні та міжнародний досвід у цій сфері.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Огляд заходів захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях. Організація інформування мешканців, що опинилися в районі небезпеки. Поняття радіаційного, радіоактивного та хімічного захисту населення. Використання сховищ і порядок евакуації.

  контрольная работа, добавлен 15.12.2013

 • Характеристика основних способів захисту населення і територій як комплексу дій, спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій. Оцінка правил поведінки при загрозі скоєння терористичного акту. Заходи з евакуації людей.

  контрольная работа, добавлен 03.11.2011

 • Методи оповіщення про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації. Вимоги, які пред'являються до структури інформації з питань цивільного захисту. Порядок прийняття рішення про проведення евакуації та забезпечення епідемічного благополуччя населення.

  презентация, добавлен 10.10.2015

 • Визначення поняття безпеки. Характеристика основних видів кровотечі: артеріальної, венозної, капілярної. Ознайомлення з надзвичайними ситуаціями техногенного характеру. Аналіз видів евакуації - процесу виведення населення з території можливої загрози.

  реферат, добавлен 14.11.2014

 • Прогнозування екологічних і соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. Заходи з евакуації населення. Прилад радіаційної розвідки. Інженерний захист території. Знезараження у зоні надзвичайних ситуацій. Структура органів управління ЄДС НС.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2013

 • Ознайомлення з ознаками справності вогнегасників. Розгляд техногенних небезпек та їх наслідків. Вивчення типологій аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. Визначення випадків загальної евакуації населення. Розгляд класифікації сучасної зброї.

  методичка, добавлен 22.07.2017

 • Встановлення причин виникнення і видів надзвичайних ситуацій. Характеристика заходів і засобів захисту населення. Розгляд основних вражаючих факторів і видів ураження, медичних засобів індивідуального захисту. Організація евакуації населення у мирний час.

  учебное пособие, добавлен 16.07.2017

 • Право на захист від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного й військового характеру. Планування заходів щодо евакуації персоналу кондитерського підприємства і членів сімей, майна, обладнання, сировини і продукції.

  лекция, добавлен 11.06.2014

 • Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Загальні поняття про евакуацію та розосередження. Необхідні речі, які повинні взяти з собою евакуйовані. Порядок рятування населення під час пожежі та затоплення.

  презентация, добавлен 14.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.