Семантика та функціонування фразеологізмів з компонентом "власне ім’я"

Антропоніми як образно-смислові центри фразеологічних одиниць. Ономастичний компонент біблійного та міфологічного походження. Відономастичні значення топонімів-компонентів фразеологічних одиниць. Міфологічні та біблійні конототивні значення топонімів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.