Некласична естетика

Трансформація класичної естетики у некласичну на тлі становлення індустріального суспільства і тотальної секуляризації. Сфери впливу між автономними сферами культури, науки, моралі та мистецтва. Маркування соціальних норм та цінностей у суспільстві.

Подобные документы

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Аналіз естетичних особливостей мистецтва і його засобів. Поняття промислового мистецтва. Функції технічної естетики, сфери її проявів в нинішньому суспільстві. Обов’язки сучасного дизайнера, організація рекламних кампаній, роль у боротьбі з конкурентами.

  реферат, добавлен 23.12.2013

 • Взаємозв'язок естетики з іншими науками. Основні категорії естетики та основні історичні етапи становлення естетики. Естетичні моделі в європейській естетичній культурі. Особливості естетики модернізму, постмодернізму, масової і елітарної культури.

  шпаргалка, добавлен 17.01.2017

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Історичні, культурні і філософські передумови становлення естетики як філософської науки. Роль і місце естетики в системі філософії німецького мислителя І. Канта. Аналіз значення продуктивної уяви, здатності судження, принципу доцільності естетики Канта.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Розгляд сфери екологічної естетики як конструкта постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення засад естетичної науки. Дослідження трансформаційних процесів розширення або перегляду естетичного поля і топосу його класичних категорій.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Розкриття основних функцій моралі як системи соціально-етичних норм функціонування суспільства. Регулятивна функція моральних норм, їх роль в соціалізації особи. Пізнавальна основа етичних норм, місце етики в системі моральних цінностей суспільства.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Синкретизм матеріально-практично-духовно-художньої діяльності. Співвідношення між естетичним і художнім. Наслідування класичного мистецтва. Спорідненість мистецтва світу в цілому. Художній принцип класичної естетики. Соціальна структура художнього поля.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну. Проблема гармонії краси і користі. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації. Промислова естетика ХІХ-ХХ ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження впливу науки на життя сучасного суспільства. Погляд на науку як на один з головних факторів економічних, соціальних, духовних перетворень, обновлення культури і освіти. Звернення наукової думки до релігії і загальнолюдських етичних норм.

  реферат, добавлен 19.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.