Н. Королева проти деморалізації суспільства

Аналіз оповідання "Християнин " Н. Королевої з точки зору реалізації у ньому авторських поглядів на істинну сутність християнства та роль душпастирства в житті вірних. Поглиблення емоційного плану оповідання застосуванням різних мовностилістичних засобів.

Подобные документы

 • Особливості актуалізації інтертекстуального дискурсу. Дослідження оповідання "Опришок" у площині міжтекстової взаємодії, наявність у ньому різнорідних претекстів, які актуалізуються як у формі алюзії-деталі, так і відкритого цитатного запозичення.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Теоретичні аспекти жанрової специфіки усного народного оповідання. Відстеження критеріїв жанрового розмежування усного народного оповідання від інших усних прозових жанрів. Аналіз художніх рис усних народних оповідань про переселення 1947 року.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Літературний набуток письменниці Наталени Королевої з точки зору використання нею засобів афористичного письма. Аналіз влучно вжитих виразів у прозі авторки, що поглиблюють ідейний зміст та емоційний план, допомагають відтворити історичний колорит епохи.

  статья, добавлен 28.09.2016

 • Місце оповідання у жанровій системі російської літератури початку ХХ ст. Способи формування і розвитку окремих жанрових різновидів російського оповідання. Вплив ліричного роду на епос і на оповідання як його малої форми. Типологічні особливості оповідань.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Способи розвитку окремих жанрових різновидів російського оповідання. Основні типи малого епічного жанру. Аналіз індивідуальних особливостей оповідань письменників - Л. Андреєва, М. Арцибашева, І. Буніна, Б. Зайцева, О. Купріна, Ф. Сологуба i І. Шмельова.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Пам'ятки оповідного характеру, які наближаються або до народних казок, або до оповідань, повістей та романів. Апокрифічна література, пов'язана з біблійною тематикою. Апокрифи – не визнані церквою і заборонені оповідання про події біблійної історії.

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Історія написання оповідання Івана Тургенєва "Фауст". Аналіз поетики оповідання як одного з найбільш "таємничих" творів письменника, присвяченого темі нещасного кохання. Особливості впливу мистецтва на людську душу. Значення прийому ретроспекції.

  статья, добавлен 01.02.2012

 • Ознайомлення з отриманими результатами характеристики персонажів оповідання Лесі Українки "Над морем" з погляду мисленнєвої парадигми Ф. Ніцше. Дослідження та аналіз значення й ролі філософської спадщини німецького мислителя для літературознавців.

  статья, добавлен 16.02.2018

 • Аналіз тематичних і жанрово-стильових особливостей зразків малої прози І. Сенченка, Ю. Ґедзя і С. Пилипенка 1920-х років, які репрезентують різні жанрові модифікації фантастичного оповідання, зв'язки даних творів з класичними творами світової літератури.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Дослідження взаємозв’язку між категоріями художнього простору та часу в зображеному світі художнього твору на прикладі оповідання Є. Ярошинської "Гість". Встановлення взаємозв’язку даних понять з урахуванням внутрішньої точки зору та категорії сюжету.

  статья, добавлен 14.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.