Багатопараметричний синтез машинобудівних конструкцій

Дослідження особливостей розв’язання задачі на умовний екстремум при використанні методу Лаґранжа. Розробка методики розв’язання задач умовної оптимізації на основі пошуку цільових параметрів при мінімальних їх відхиляннях від базових параметрів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.