Мова квітів

Основні особливості мови квітів. Вплив кольору на емоції людини. Роль квітів в житті людини. Легенди про підсніжник та орхідею. Абетка та символіка квітів. Подарунок букету як найпростіший спосіб сказати про свої почуття. Застосування квіткового етикету.

Подобные документы

 • Етикет як спосіб грамотного формування іміджу керівника, співробітника або фірми взагалі. Роль дотримання правил етикету у діловому світі. Основні правила ділового одягу, оформлення візитних карток, використання мови жестів, міміки в діловому світі.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2015

 • Існуючі в суспільстві певні правила етикету, тісно пов'язані зі сформованими звичаями, традиціями та культурою народу, що регламентують найбільш суттєві моменти квіткового оформлення різних заходів. Піднесення та отримання квіткових подарунків.

  реферат, добавлен 28.07.2016

 • Хороші манери. Необхідність етикету. Чи завжди ми пам'ятаємо про тактовність. Зовнішній вигляд людини. Хороший тон, почуття міри. Взаємна ввічливість – вимога часу. Чи можна проводити межу між культурою поведінки людини та її моральними якостями?

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Етикет і його норми, види етикету. Спілкування як один із проявів людської сутності, універсальний засіб людського спілкування - мова. Роль мови міміки та жестів. Існування традиційних форм спілкування у різних народів. Головна вимога сучасного етикету.

  контрольная работа, добавлен 29.11.2011

 • Визначення поняття "естетичне почуття" як найскладніших з духовних переживань, його значення та інтегрування з іншими почуттями. Аналіз процесу історичного зародження естетичного почуття. Специфіка формування цих почуттів у людини, їх особливості.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Сутність та значення естетичної свідомості для людини, особливості її структури. Загальна характеристика найбільш істотних елементів: естетичного почуття, смаку, ідеалу. Їх сутність, роль, специфіка характеру, структури та психологічних механізмів.

  реферат, добавлен 01.06.2010

 • Предмет естетики та структура естетичного знання. Роль естетики у житті суспільства. Звільнення людини від природної необхідності. Виникнення, соціальна сутність і правила етикету. Загальноприйняті формули ввічливості. Специфіка естетичного виховання.

  контрольная работа, добавлен 11.01.2013

 • Манера поведінки людини в громадських закладах. Як ввічливо поводитися та спілкуватися за столом. Як правильно брати їжу та куштувати страви. Правила користування столовими приборами. Основні категоричні заборони згідно з правилами етикету за столом.

  презентация, добавлен 14.03.2018

 • Володіння правилами етикету як один із найважливіших показників статусу та позиції людини в суспільстві. Розкриття актуальних етичних проблем бізнесу та управління, серед яких етика, адміністративна етика, питання взаємостосунків між діловими партнерами.

  статья, добавлен 10.05.2018

 • Розуміння ролі світопереживання в життєдіяльності людини та висвітлення цієї проблеми в західній та сучасній вітчизняній філософії. Суттєві особливості естетичного переживання та його характер, онтологічна сутність, зв’язок з проявом естетичних почуттів.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.