Використання педагогічної спадщини Софії Русової в морально-духовному вихованні дошкільника

Софія Русова як український педагог, прозаїк, літературознавець і громадська діячка, одна з піонерок жіночого руху. теоретичні і методичні ідеї та досвіду морально-духовного виховання дітей дошкільного віку видатного українського педагога Софії Русової.

Подобные документы

 • Аналіз політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб'єктів. Особливості моральних норм як основи морально-політичної відповідальності. Виокремлення депутатської етики та парламентської етики як складових морально-політичної відповідальності.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Основні засади морально-етичних досліджень М. Ліпмана як дієвої практики розвитку моральних компетентностей молоді у становленні їх життєвої та громадянської позицій. "Філософія для дітей" - мотиваційна стратегія поглиблення їх мисленнєвих навичок.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Сутність поняття професійної компетентності нотаріуса, її співвідношення із морально-етичними аспектами діяльності. Стадії формування компетентності нотаріуса та її складові, наявність правових та інших спеціальних знань, навичок, професійного досвіду.

  статья, добавлен 06.09.2013

 • Понятие морально-психологического климата коллектива. Особенности морально-психологического климата коллективов ОВД. Факторы, оказывающие воздействие на формирование морально-психологического климата коллективов ОВД. Задачи обучения личного состава.

  реферат, добавлен 22.07.2013

 • Історія спорудження, християнська символіка та духовне значення Михайлівського Золотоверхого монастиря. Собор святої Софії як одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи. Державний політехнічний та національний науково-природничий музей.

  реферат, добавлен 21.11.2014

 • Вивчення етичних уявлень дошкільників. Рівні сформованості їх світоглядних уявлень. Особливості розвитку внутрішніх етичних інстанцій дитини старшого дошкільного віку під дією ситуативних впливів. Компоненти оволодіння суспільною моральною свідомістю.

  статья, добавлен 03.12.2018

 • Обґрунтування комплексу морально-життєвих цінностей як однієї із складових раціоналізації виробництва. Огляд наслідків занепаду моралі в Україні для професійного суспільства. Дослідження головних закономірностей формування чесного підприємництва.

  курсовая работа, добавлен 10.09.2013

 • Проблема спілкування з етичної та естетичної точки зору. Моральні норми закладені в діях (вчинках) вчителя: у діяльності педагога естетичний елемент має місце тоді, коли доторкнулися до найглибших глибин його духовного життя - емоційно-почуттєвої сфери.

  дипломная работа, добавлен 13.09.2010

 • Основные понятия профессиональной этики гражданской службы. Морально-нравственные основы гражданско-служебной деятельности. Этические принципы вспомогательной работы национальных служащих. Моральные правила и требования к государственным работникам.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2014

 • Рассмотрение основных морально-этических проблем человечества на современном этапе развития общества. Обоснование необходимости расширения трактовки устойчивого развития. Противоречивость характера и перспективы обеспечения глобальной устойчивости.

  статья, добавлен 16.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.