Прадмет і задачы гісторыі дзяржавы і права Беларусі

Грамадскі лад усходнеславянскіх княстваў у IX – першай палове ХIII ст. Палітычны лад дзяржаў-княстваў. Станаўленне права старажытнай Беларусі і яго характарыстыка. Крынцы права Беларуси першай паловы ХIII ст. Грамадскі лад Вялікага Княства Літоўскага.

Подобные документы

 • Канстытуцыі Беларускай ССР 1927 і 1937 гг. Сістэма судовых органаў Беларусі ў 1920-я – 1930-я гг. Развіццё права Беларускай ССР, асаблівасці і напрамкі дадзенага працэсу, яго нарматыўна-прававое рэгуляванне. Сучасны стан права ў краіне і перспектывы.

  контрольная работа, добавлен 20.05.2013

 • Дзяржаўна-прававы статус Вялікага княства Літоўскага у складзе Рэчы Паспалітай. Кароль і сойм Рэчы Паспалітай, дзейнасць павятовых соймікаў. Рэфармацыя - грамадска-палітычны і рэлігійны рух, накіраваны супраць каталіцкай царквы як асновы феадалізму.

  реферат, добавлен 08.11.2013

 • Асноўныя і дапаможныя крыніцы вайсковага заканадаўства вялікага княства літоўскага XVI ст., выяўлення галоўных сфераў прававога рэгулявання, спецыфікі і асаблівасцяў яго развіцця. Дасягненні ў сферы функцыі абароны дзяржавы ў кантэксце прававой навукі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Адукацыя Арабскага Халіфата. Крыніцы мусульманскага права. Цэнтральныя органы дзяржаўнага кіравання Арабскага дзяржавы. Маёмасныя і сямейныя адносіны. Нормы крымінальнага мусульманскага права: судовы працэс, злачынства і пакаранне. Грамадскі лад Халіфата.

  курсовая работа, добавлен 25.07.2012

 • Феадальнае права Вялікага княства Літоўскага як рэгулятар грамадскіх адносін. Характарыстыка ўтрымання Судзебніка Казіміра 1468 гады (яго структура і артыкулы). Палітыка беларусізацыі ў 20-я гады (працэс тэрытарыяльнага самавызначэння беларускага народа).

  контрольная работа, добавлен 25.04.2014

 • Вызначэнне вытокаў падзення Вялікага княства Літоўскага ў ганебна падпісанні Люблінскай уніі. Характарыстыка прычын палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай у неацугляны шляхецкіх вольнасцях, рэлігійным фанатызму і падзенне нораваў шляхецкага саслоўя.

  реферат, добавлен 29.11.2009

 • Паняцце, прыметы, віды і склад злачынства феадальнай Беларусі. Працэс эвалюцыі і тэрміны крымінальнага закона: Литовскі Статути, Судзебнік Казіміра 1468 г. Злачынствы дзяржаўныя і супраць парадку кіравання. Крымінальнае пакаранне і смяротная кара.

  реферат, добавлен 21.05.2009

 • Характарыстыка рэфармацыйнага руха у дзяржаве, новыя сацыяльна-эканамічныя з'явы, актыўнага развіццё гарадоў і актывізацыї таварна-грашовых адносін. Аналіз удасканалення дзяржаўнага кіравання, права і ўнясення зменаў у заканадаўства, прыняцця Статута.

  реферат, добавлен 09.01.2011

 • Разгляд праблем прававой дзяржавы. Аналіз прыкмет прававой дзяржавы. Асаблівасці дзяржаўна-прававых поглядаў Мантэск'ё. Прыкметы прававой дзяржавы: ўзаемная адказнасць асобы і дзяржавы, стабільнасць законнасці. Сутнасць паняцця палітычны плюралізм.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2012

 • История построения системы конституционного права Беларуси. Описание его основных принципов: народного суверенитета, разделения власти, верховенства права и равноправия. Понятие и своеобразие источников конституционного права Беларуси и зарубежных стран.

  реферат, добавлен 14.11.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.