Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт

Чинники становлення індивідуального стилю В. Бондаря і формування творчого методу митця. Виявлення елементів біографізму в поезії, художній прозі, в неопублікованих творах письменника. Художньо-естетична, пізнавальна та виховна цінність творів В. Бондаря.

Подобные документы

 • Аналіз художньої прози І. Франка у площині текстових ознак індивідуального стилю письменника. Чинники, які справили виразний вплив на формування прозового тексту І. Франка. Аналіз грані взаємозв’язку тексту письменника з соціальною даністю, світоглядом.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Жанрові особливості в художній прозі сучасного іспанського письменника Фелікса Пальми. Виокремлення жанрового змісту, аналіз жанрових й стильових домінант, основних мотивів. Особливості індивідуального стилю письменника, зв’язок із літературною традицією.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Культурно-історичні, онтологічні й антропологічні єдності в художній прозі Некрасова. Характер втілення цих єдностей в відомих творах автора, особливості їх функціонування в поезії. Уявлення про авторство романів "Три страны света" й "Мертвое озеро".

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Біографія визначного австрійського письменника-модерніста Ф. Кафки. Чинники, що вплинули на формування свідомості та творчого методу письменника. Новаторство митця у поєднанні реального і фантастичного. Автобіографічні моменти у новелі "Перевтілення".

  лекция, добавлен 13.07.2017

 • Функції й комбінації елементів діаметрально протилежних культур у художніх реалізаціях світовідчуття письменника. Визначення функцій міфологем Заходу та Сходу в окремих прозаїчних творах І.О. Буніна. Внутрішні чинники, що зумовили побудову творів Буніна.

  автореферат, добавлен 28.12.2015

 • Провідні мотиви в художній прозі А. Платонова, їх роль у створенні художнього світу. Динаміка й типологія мотивів у творах митця. Генезис і функції мотивів у платоновських текстах різних періодів. Зв’язок між різними мотивами у творчості А. Платонова.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Дитинство майбутнього письменника. Короткий біографічний нарис життя та творчості українського письменника М.В. Гоголя. Аналіз психологічної глибини та естетичної неповторності гоголівських творів. Характеристика гуманістичного пафосу письменника.

  доклад, добавлен 12.02.2011

 • Виявлення та ідентифікування мотивів й образів інонаціональної культури у творах І.О. Буніна. Особливості втілення мотивів Заходу та Сходу у прозі письменника. Функції елементів діаметрально протилежних культур у художніх реалізаціях його світовідчуття.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Культурно-історичні, онтологічні й антропологічні єдності в художній прозі М. Некрасова. Класифікація наскрізних тем та образів у творчості письменника, провідні мотиви його прози. Місце і роль некрасівських творів у тогочасному літературному процесі.

  автореферат, добавлен 16.10.2013

 • Своєрідність автобіографізму художніх творів Б. Антоненка-Давидовича. Авторецепція письменника у художньо-документальних творах. Моделі взаємин автора і героя. Оцінка творчості письменника критиками і читачами у світлі рецептивно-естетичного методу.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.