Багатомісна асоціативність і пов’язані з нею групоїди

Специфіка багатомісних асоціатів, напівгруп та їх узагальнень. Властивості схрещеної ізотопії та схрещеного ізоморфізму поліагруп. Аналіз умов, при яких схрещений ізотоп квазігрупи є квазігрупою, схрещений ізоморф поліагрупи є комутативним і медіальним.

Подобные документы

 • Залежність між тотожностями частинної асоціативності і врівноважені тотожності, які з них випливають. Описання поліагруп, в яких операція взяття косого елемента є сталою, має скінченний порядок. Дослідження властивостей понять схрещеної ізотопії.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

 • Поняття асоціативного групоїда багатомісних операцій. Аналіз оноїдів з оборотними елементами. Метод описання класів алгебр розкладів поліагруп. Розклади багатомісних операцій. Класифікації функційних рівнянь з точністю до парастрофної рівносильності.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Опис iз точністю до ізоморфізму напівгруп, які одержуються деформацією множення з класичних напівгруп перетворень, Тп, PTn, ISn та біциклічної напівгрупи. Обчислення кількості ізольованих та опуклих піднапівгруп в залежності від елемента деформації.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Описання оболонок зсувів вільних добутків напівгруп та напівгруп Ріса матричного типу. Розробка нового методу отримання зовнішніх напівгрупових конструкцій, які виникають як мутації вільного моноїду, що визначаються напівретракціями заданого класу.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Аналіз результатів будови каркасів напівгруп. Перевага нижньої напіврешітки квазіідеалів перетворень над довільною множиною. Доведення теореми про ізоморфізм. Основна характеристика спадкового надлишку симетричних інверсних підгруп вільної категорії.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Дослідження будови фінітарних та інверсних напівгруп часткових перетворень натурального числового ряду. Ізоморфна границя скінченності прямого спектру симетричних напівгруп степенів, з’єднувальними гомоморфізмами якого є лінійні занурення кратності.

  автореферат, добавлен 30.07.2014

 • Конструкція часткових когомологій напівгруп, їх котроєчне зображення і зв'язок із когомологіями Ейленберга – Маклейна. Використання часткових когомологій для класифікації сильно примарних асоціативних алгебр. Аналіз нових властивостей моноїда Брауера.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Розгляд проблеми класифікації напівгрупових сполук за допомогою їх гомоморфізмів та ідемпотентів. Визначення конструкцій афінного розширення за теоремою Калужніна-Краснера. Описання основних матричних типів декомпозицій вільних i комутативних напівгруп.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

 • Характеристика необхідних і достатніх умов справедливості узагальнень співвідношення Бореля у підкласі цілих кратних рядів Діріхле. Особливості виняткової множини у співвідношенні Бореля для цілих функцій, зображуваних кратними степеневими рядами.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Критерії скінченності множини степенів всіх незвідних матричних зображень скінченної p-групи над нецілісним комутативним нетеровим локальним кільцем. Розв'язання питання про попарну спряженість p-підгруп лінійної групи над комутативним локальним кільцем.

  автореферат, добавлен 28.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.