Еволюція грошових систем

Вивчення процесу появи і формування грошових систем в XVI-XVII століттях з появою та затвердженням капіталістичного способу виробництва. Характеристика саморегулюючих та регульованих грошових систем відповідно до загальних законів функціонування грошей.

Подобные документы

 • Виникнення перших грошей та загальна характеристика грошової системи. Еволюція грошових систем, демонетизація золота як основа докорінної якісної зміни грошових систем у сучасному світі. Етапи формування грошової системи та її сучасного стан в Україні.

  курсовая работа, добавлен 04.05.2015

 • Класифікація грошових систем залежно від форми, в якій функціонують гроші. Особливості грошових систем біметалізму та монометалізму. Розгляд специфіки англійської, німецької та американської систем банкнотної емісії. Риси сучасних грошових систем.

  реферат, добавлен 16.12.2017

 • Класифікація грошових систем, особливості грошових систем металевого і паперового обігу. Становлення та розвиток грошової системи України. Поділ грошових систем за ознакою ринкового та неринкового типу. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції.

  реферат, добавлен 20.06.2017

 • Проблеми розвитку грошових відносин у світовій та вітчизняній теорії і практиці. Вивчення грошей для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Сутність, призначення та структура грошової системи. Проведення грошових реформ в Україні.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2014

 • Класифікація грошових систем. Головні риси саморегульованих та регульованих систем. Особливості функціонування бі- та монометалізму. Сутність системи паралельної валюти. Ознаки золотомонетного стандарту. Характеристика сучасної грошової системи України.

  реферат, добавлен 12.02.2015

 • Грошова форма вартості й сутність грошей. Головні функції грошей, їх економічне значення та характеристика. Система золотого стандарту та еволюція грошей у XX столітті. Закони та основні елементи обігу грошей. Структура грошової маси в Україні.

  реферат, добавлен 01.02.2011

 • Характеристика становлення грошових систем Великобританії та США. Розгляд історії формування валюти, переходу від біметалізму до монометалізму, реформаторської політики, знецінення фунта стерлінгів під час світової кризи і розвитку депозитів в Англії.

  реферат, добавлен 22.11.2009

 • Поява грошей як результат розвитку товарного обігу. Сутність, функції та якісні властивості грошей. Еволюція грошей і грошових систем у ХХ столітті. Роль сучасних грошей у розвитку економіки. Особливості становлення та розвитку грошової системи України.

  курсовая работа, добавлен 20.06.2015

 • Розгляд теоретичних основ виникнення та розвитку форм грошей. Вивчення форм функціонування грошей, їх видів. Роль грошей у розвитку економіки. Поняття державного регулювання грошових відносин. Основні перспективи функціонування грошей в Україні.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2014

 • Розгляд процесу створення грошових систем Української Народної Республіки та Української Держави в період Української революції 1917–1921 рр. Наслідки грошової політики українських національних урядів. Формування української грошової системи в добу війни.

  статья, добавлен 30.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.