Соціалізація особистості в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства

Специфіка соціалізації особистості на різних етапах становлення та розвитку європейської цивілізації. Можливості соціалізації особистості в подоланні деструктивних процесів. Виявлення специфіки умов та чинників соціалізації в сучасному суспільстві.

Подобные документы

 • Визначення поняття соціалізації та її етапів. Аналіз процесів соціалізації у контексті духовності та моралі в глобалізаційний період суспільного розвитку. Визначення критеріїв становлення особистості як духовного суб’єкта у процесі соціалізації.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Характеристика становлення особистості у соціально-культурному просторі. Процеси реформування української культури та освіти в період демократичних перетворень у країні. Тенденції розвитку суспільства та особливості формування соціалізації особистості.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Дослідження процесів в сучасній сім’ї, яка є фактором соціалізації особистості. Виховання дітей в сім’ї та особливості профілактики адиктивної поведінки підлітків. Дитяче виховання в умовах негативного емоційно-психологічного сімейного мікроклімату.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2013

 • Соціально-філософський аналіз соціалізації особистості в умовах інформаційно-орієнтованого суспільства. Криза соціалізації в українському соціальному середовищі. Процес "вторинного" впровадження індивіда в соціальне середовище як базовий механізм.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Соціалізація як соціально-педагогічне явище. Вплив освіти на соціалізацію особистості. Людина як жертва несприятливих умов соціалізації. Принцип гуманістичності виховання. Негативні наслідки соціалізації. Десоціалізація та ресоціалізація особистості.

  курс лекций, добавлен 22.04.2014

 • Дослідження процесу соціалізації дітей з сімей трудових мігрантів. Зміст та визначення процесу соціалізації особистості дитини, в контексті взаємодії її з сім’єю та суспільством. Навчання мисленню, розвитку моральних та пізнавальних структур особистості.

  статья, добавлен 26.10.2016

 • Трансформація критеріїв та норм життєдіяльності людини, умов її творчої самореалізації в соціумі. Визначення чинників, умов і соціальних суперечностей, які визначають специфіку становлення особистості як члена суспільства. Етапи соціалізації особистості.

  реферат, добавлен 29.10.2014

 • Соціалізація - процес засвоєння індивідом доступного йому та значущого для його існування в сучасному суспільстві певного соціального досвіду. Основні складові культурного укладу. Типи цілісності особистості, характерні для сучасного студентства.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Відродження духовно-інтелектуальної енергії громадянського суспільства та розгортання творчого потенціалу особистості з метою соціального прогресу в Україні. Духовна основа політико-правового порядку в Україні. Умови політичної соціалізації особистості.

  статья, добавлен 27.07.2017

 • Проблеми соціалізації молоді під час навчання у вищому навчальному закладі. Результати науково-діагностичного експерименту щодо з’ясування стану та виявлення ролі неформальних об’єднань учнів у соціалізації особистості засобами студентської субкультури.

  статья, добавлен 03.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.