Класифікація та архітектурно-типологічні особливості об'єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та їх буферних зон

Становлення процесу збереження архітектурної спадщини в кінці XIX - на початку XX століття. Визначення поняття "культурний ландшафт". Критерії визначення властивостей спадщини всесвітнього значення. Основні типи пам'яток культурної спадщини ЮНЕСКО.

Подобные документы

 • Поняття Відродження як культурно-філософського руху кінця Середньовіччя - початку Нового часу. Характеристика головних властивостей Ренесансу: гуманістичний світогляд, звернення до культурної спадщини античності. Особливості фрескового живопису.

  реферат, добавлен 28.10.2013

 • Аналіз культурологічної цінності закордонних бібліотек україніки та визначення їх як українських пам’яток історії та культури. Класифікація книгозбірень, які знаходяться за кордоном і утворені української еміграцією. Перші спроби створення бібліотеки.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Українські закордонні громадські організації. Любительська мережа культурної дипломатії країни. Захист інтересів України та формування її позитивного іміджу. Промоція української мови, мистецтва та культурної спадщини через проведення культурних заходів.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Особливості культурної поведінки людини, значення вихованості та моральних якостей. Основні критерії культурної особистості, аналіз ролі оточення та сім’ї на формування гуманності, самосвідомості. Принципи ввічливості спілкування залежно від обставин.

  доклад, добавлен 28.03.2015

 • Труднощі організаційного та наукового-методологічного плану у процесі підготовки Зводу пам'яток історії та культури. Необхідність виділення коштів на додаткове порайонне обстеження територій та пам'яток. Обстеження культурної спадщини регіонів.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Визначення сучасної парадигми розвитку музеїв як основних презентаторів історико-культурної спадщини. Провідні тенденції в середовищі європейських музеїв. Розгляд ролі музею як ефективного інструменту для формування іміджу "відкритого суспільства".

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Огляд основних етапів спорудження пам’ятника Шевченку в м. Рівне, його архітектурно-мистецькі чинники. Роль архітектурної пам’ятки як одного з важливих елементів культурно-мистецької спадщини міста; соціальні протистояння, які стояли на перешкоді.

  статья, добавлен 22.08.2018

 • Визначення питань, що входять до компетенції теоретичного пам’яткознавства як науки. Об’єкт та предмет пам’яткознавства. Завдання пам’яткознавства щодо вивчення окремих видів об’єктів культурної спадщини, їх використання в сучасному культурному контексті.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Реконструкція культурного простору Т.Г. Шевченка. Історичне минуле однієї з тодішніх київських околиць - Пріорки. Роль громадськості в створенні музею "Хата на Пріорці". Значення закладу для збереження історико-культурної спадщини цієї місцевості.

  статья, добавлен 21.06.2016

 • Аналіз заходів радянської влади, спрямованих на вилучення церковних цінностей. Опис питання неоднозначного ставлення тогочасної влади до принципів і ключових підходів у справі збереження історико-культурного середовища та матеріальної культурної спадщини.

  статья, добавлен 30.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.