Мистецтво середньовічної України

Концепція софійності світу. Сприйняття землі як материнського начала. Персоналізм та його змісту у контексті належності України до антично-грецької культури з її цінністю людини. Типи національного логосу. Історичний розвиток українського мистецтва.

Подобные документы

 • Розгляд української хоругви XVII-XVIII ст. як оригінального малодослідженого явища національної культури та мистецтва. Іконографічні образи та сюжети пам’яток. Вивчення змісту зображення на хоругвах у контексті суспільно-культурного життя того часу.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Розгляд характеру та ступіню інтегрованості сучасного українського образотворчого мистецтва до світового художнього процесу у його основних формах. Історія організації та проведення художніх виставок за межами України, участь в художніх форумах.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Історія української національної культури в контексті європейської культури. Передумови виникнення та етапи розвитку. Особливості світогляду та менталітету українців. Формування та поширення традицій народу, розвиток писемності, мистецтва, літератури.

  шпаргалка, добавлен 09.04.2014

 • Умови розвитку культури в Україні. Особливості розвитку наукової галузі під час здобуття незалежності. Розвиток української літератури в 90-х роках. Здобутки мистецтва України. Правові засади діяльності освітніх закладів. Фізична культура і спорт.

  реферат, добавлен 23.03.2015

 • Унікальний суспільний феномен мистецтва. Субстанціональні та функціональні елементи культури. Труднощі становлення візантійського мистецтва, важкі пошуки нового стилю. Розквіт культури Візантії у VІ ст. при імператорі Юстиніані, мистецтво Константинополя.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Аналіз творчості київського живописця Якима Левича як своєрідного явища українського мистецтва, відображення в ньому показових тенденцій та суперечності часу. Пошуки митця власного шляху в мистецтві, повна протилежність його творів засадам соцреалізму.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Аналіз творчості київського живописця Якима Левича як своєрідного явища українського мистецтва, відображення в ньому показових тенденцій та суперечності часу. Пошуки митця власного шляху в мистецтві, повна протилежність його творів засадам соцреалізму.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Історико-культурний феномен античності, його особливості. Давньогрецька архітектура і пластичне мистецтво. Передумови глибокого вивчення й усвідомлення ролі та місця античної культури у світовій історії. Характерні риси та якості елліністичного мистецтва.

  статья, добавлен 03.05.2018

 • Дослідження діяльності Євгена Сагайдачного як колекціонера та дослідника скарбів народного мистецтва Гуцульщини, відстеження "косівського періоду" життя художника-педагога, висвітлення його внеску у розвиток гуцульського мистецтва в ХХ столітті.

  статья, добавлен 12.05.2018

 • Аналіз художнього життя як складової частини культурного процесу межового часу. Роль етнічної спадщини в розвитку професіонального українського мистецтва, логіка та характер змін пов’язаних із оновленням реалізму і становленням ідей стилю модерн.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.