Мистецтво середньовічної України

Концепція софійності світу. Сприйняття землі як материнського начала. Персоналізм та його змісту у контексті належності України до антично-грецької культури з її цінністю людини. Типи національного логосу. Історичний розвиток українського мистецтва.

Подобные документы

 • Характеристика творчого співставлення українського мистецтва в Україні та мистецтва української діаспори у світі. Аналіз виставкової діяльності, наголошення на висвітленні практики провідних митців, здійснення відповідних компаративістичних спостережень.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Спроба творчого співставлення та створення стилістичних паралелей українського мистецтва в Україні та мистецтва української діаспори у світі. Особливості виставкової діяльності, висвітлення практики провідних митців, компаративістичні спостереження.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Театр як вид мистецтва, що образно відбиває дійсність, художньо опановує світ у формах драматичної дії. Процес співтворчості у театрі, його родові модифікації. Історія театрального мистецтва від давніх часів. Провідні діячі українського театру XIX ст.

  реферат, добавлен 05.12.2012

 • Інституціональний аналіз системи мистецтва України від середини 1980-х рр. і до теперішнього часу. Вплив ідеологічних і економічних змін на буття мистецтва. Структура та функції інституцій сучасного мистецтва України. Вектори розвитку художнього процесу.

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Художня ситуація в Україні в період трансформації реалізму. Особливості входження українського образотворчого мистецтва до доби стилю модерн. Дослідження художнього життя Харкова. П. Нілус і доля Товариства південноросійських художників на межі століть.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

 • Етапи історії фундацій монастирів і характер апостолату ченців в Україні. Сакральний простір костелів, наповнення інтер’єрів творами мистецтва. Аналіз напрямків мистецького доробку домініканців, взаємовплив сакрального мистецтва України, Західної Європи.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

 • Висвітлення основних напрямів розвитку матеріальної та духовної культури населення України. Відображення його побуту, традицій та звичаїв, світогляду, а також своєрідності мистецтва. Опис процесу формування нації та ментальності українського народу.

  курс лекций, добавлен 15.09.2017

 • Характеристика основних сторінок українського кінематографа крізь призму архівних документів, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. Аналіз історії українського кіно кінця ХIХ – початку ХХ ст.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Аналіз особливостей новаторства нової генерації композиторів України, шляхи формування нового національного різновиду жанру (скрипкового мистецтва), розпочатого В. Косенком і продовжуваного М. Скориком, О. Козаренком, В. Бібіком, Є. Станковичем.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Розгляд мистецьких поглядів на хореографічне мистецтво України у діяльності хореографа, педагога, хореолога, Заслуженого працівника культури України Олега Голдрича, проблематику фахової і мистецької підготовки керівників хореографічних колективів.

  статья, добавлен 08.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.